Livsmönster : röda trådar i livet

Livsmönster : röda trådar i livet är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Lena Lanler. På vår hemsida rsfoodservice.se kan du läsa boken Livsmönster : röda trådar i livet online.

Rsfoodservice.se Livsmönster : röda trådar i livet Image

Livsmönster handlar om hur ett liv som börjar med en pappas svek kan te sig. Att bli bortvald. Vilka konsekvenser det fick för Lena Lanler. Hon har pusslat ihop positiva och negativa insikter och konsekvenser och vi får följa en process genom ätstörningar och skuld över att inte duga. Sårbarhet, maktlöshet, självbestraffning och kollaps. Det ena leder till det andra när bitar i livspusslet läggs till varandra. Den här boken bygger på anteckningar under flera års tid vilket lett till en uppgörelse med det egna livet och förståelse för hur företeelser hakar i varandra. En synnerligen aktuell bok som betonar ett barns utsatthet och svårighet att förstå varför saker är som de är och av deras behov att förstå. Det som händer (eller inte händer) får konsekvenser senare i livet genom tonårstid och vuxenvärld. Vi får följa Lena till 50-års åldern när insikter efter en kollaps blir ett terapeutiskt arbete som resulterat i denna bok. Tanken med boken är att skapa insikter om tänkbara samband mellan händelseförlopp. Genom att lägga sitt eget livspussel vill Lena uppmuntra andra att se möjligheter i detta. Via förståelse kan både barns och vuxnas skuldbördor som leder till självbestraffning och överkrav minska och självkänsla byggas. Mycket läsvärd.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 9,56 MB

FILNAMN: Livsmönster : röda trådar i livet.pdf

ISBN: 9789175176550

FÖRFATTARE: Lena Lanler

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Gratis PDF Istället för äktenskap : att driva jordbruk ...

De röda blodkropparna innehåller hemoglobin. Det är ett protein som innehåller järn, och det ger blodet dess röda färg. Hemoglobin binder och transporterar syre och koldioxid. Läs mer om utbytet av syre och koldioxid i lungorna. Lever i fyra månader. En röd blodkropp lever ungefär i 120 dagar. Gamla blodkroppar bryts ner i mjälten ...

Lars Lerin om att bli gammal: "Saknar glöden i livet ...

Istället för äktenskap : att driva jordbruk tillsammans med syskon i 1900-talets Sverige är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Martin Dackling.

RELATERADE BÖCKER