Etisk kod för chefer

Etisk kod för chefer-boken skrevs 2019-05-06 av författaren Erica Falkenström. Du kan läsa Etisk kod för chefer-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida rsfoodservice.se. Du hittar också andra böcker av författaren Erica Falkenström.

Rsfoodservice.se Etisk kod för chefer Image

Organisationer och verksamheter styrs idag på ett sätt som ger minskat utrymmet för professionell kunskap och erfarenhet. Chefer hamnar i kläm mellan detaljstyrningen och verksamheters behov. Rädslan för att göra fel riskerar att ta överhanden på bekostnad av syftet med verksamheten. Hur kan dessa situationer undvikas? Vad behövs för att etisk kunskap och etiskt ansvar ska få den plats som maktställningen kräver? Vilken etisk kompetens behöver chefer för att nå goda resultat och hög kvalitet? Erica Falkenström belyser hur chefer genom ledarskap och organisering kan bidra till en etiskt målmedveten och handlingskraftig organisationskultur. Chefer behöver kunskap, verktyg och riktlinjer för att kunna agera och ta etiskt ansvar i svåra och konfliktfyllda situationer. Här finns definitioner av centrala begrepp, metoder och exempel som kan användas för diskussion och reflektion. Boken ger användbara redskap och erbjuder ett värdefullt stöd i chefens vardag. Etisk kod för chefer är framtagen av Erica Falkenström på uppdrag av Akademikerförbundet SSR och Svensk Chefsförening.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 9,13 MB

FILNAMN: Etisk kod för chefer.pdf

ISBN: 9789198495997

FÖRFATTARE: Erica Falkenström

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Praktisk etik för chefer | Kurser | Ledarna

Etisk kod för chefer. Författare: Falkenström, Erica . Organisationer och verksamheter styrs idag på ett sätt som ger minskat utrymmet för professionell kunskap och erfarenhet. Chefer hamnar i kläm mellan detaljstyrningen och verksamheters behov.

PDF Etik i socialt arbete - Etisk kod för socialarbetare

Oegentligheter i olika former förekommer på många arbetsplatser och som chef har du en viktig roll i arbetet med att förebygga och hantera. Saco Chefsråd har tagit fram en lista med råd till dig som är chef och ställs inför etiska dilemman i yrkesrollen.

RELATERADE BÖCKER