Föräldraskapsleken : ett pedagogiskt hjälpmedel inom föräldraskapsstöd

Föräldraskapsleken : ett pedagogiskt hjälpmedel inom föräldraskapsstöd är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Terese Glatz. På vår hemsida rsfoodservice.se kan du läsa boken Föräldraskapsleken : ett pedagogiskt hjälpmedel inom föräldraskapsstöd online.

Rsfoodservice.se Föräldraskapsleken : ett pedagogiskt hjälpmedel inom föräldraskapsstöd Image

Vem använder Föräldraskapsleken? Det gör du som möter föräldrar till yngre barn i ditt preventiva arbete: på barnavårdscentralen, mödravårdscentralen, som förskolepersonal eller i socialtjänstens verksamheter. I mötet med föräldrarna vill du avadramatisera känsliga frågor kring föräldraskapet för att få igång de viktiga samtalen. Föräldraskapsleken innehåller: 52 kort som sätter igång samtalen om föräldraskapets vardagsutmaningar. Korten är indelade efter åtta teman: vardagen i familjen, jämställdhet, föräldrarollen; välmående, utvidgat föräldraskap, relationen till barnet; parrelationen och barnets sömn-, mat och lekvanor. En guide till din som ska använda Föräldraskapsleken. Guiden ger dig förslag på hur du använder korten men också bakgrunden till innehållet. Föräldraskapet är en källa till glädje, men alla föräldrar stöter förr eller senare på utmaningar. I samtal med andra föräldrar och professionella går det att hitta potentiella lösningar genom andras erfarenhet och kompetenser. Föräldraskapsleken är framtagen av Terese Glats, docent i psykologi med mångårig forskningserfarenhet av föräldraskap och föräldra-barnrelationen.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 4,83 MB

FILNAMN: Föräldraskapsleken : ett pedagogiskt hjälpmedel inom föräldraskapsstöd.pdf

ISBN: 9789172512184

FÖRFATTARE: Terese Glatz

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Familjecentralen | Kramfors kommun

En kvalitativ studie om pedagogisk digital kompetens som resurs för e-lärande. Törnqvist, Sandra. ... ett hjälpmedel eller en onödighet?: Ur ett föräldraperspektiv. Pedersen, Lena. ... Den undervisning behandlare genomför inom ramen för 12-stegsprogram: ...

Allt om Terese Glatz - Böcker, bilder och kuriosa.

Föräldraskapsstöd är en central uppgift inom BHV vars syfte är att främja barns hälsa och psykosociala utveckling genom att stödja och stärka föräldrarnas kompetens att svara mot de krav som föräldrarollen ställer. Genom hälsofrämjande och salutogen ansats ges stödet individuellt och i grupp. Föräldraskapsstöd i grupp

RELATERADE BÖCKER