Vetenskapsteori för lärarstudenter -

Vetenskapsteori för lärarstudenter --boken skrevs 2020-04-07 av författaren Ulf Brinkkjaer,Marianne Høyen. Du kan läsa Vetenskapsteori för lärarstudenter --boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida rsfoodservice.se. Du hittar också andra böcker av författaren Ulf Brinkkjaer,Marianne Høyen.

Rsfoodservice.se Vetenskapsteori för lärarstudenter - Image

Kunskap är något som människor producerar. För att kunna tala om och fundera kring den produktionsprocessen behövs ett tillräckligt detaljerat fackspråk. Med den här boken får du som student en verktygslåda som hjälper dig att medvetet reflektera över frågor som du bör ställa dig när du ska tillägna dig vetenskapliga resultat. Boken ger också viktiga perspektiv på det egna vetenskapliga arbetet, både när du arbetar med mindre uppgifter och när du skriver ditt examensarbete. Vetenskapsteori för lärarstudenter är en introduktion och banar därmed en första väg in i vetenskapsteoretiska överväganden. Vetenskapsteorier och dess tillämpningar utvecklar sig över tid inom alla ämnen, så även inom pedagogiken och utbildningsvetenskapen, och nya perspektiv kommer in. I den här andra upplagan återspeglas den senaste utvecklingen med nytillkomna perspektiv och nytt upplägg.  Boken vänder sig till studenter på alla lärarutbildningar och till lärare under fortbildning. Den passar även på andra utbildningar inom samhällsvetenskap.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 6,93 MB

FILNAMN: Vetenskapsteori för lärarstudenter -.pdf

ISBN: 9789144134536

FÖRFATTARE: Ulf Brinkkjaer,Marianne Høyen

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Vetenskapsteori för lärarstudenter (Häftad, 2013) • Se ...

Vetenskapsteori för lärarstudenter är en introduktion och banar därmed en första väg in i vetenskapsteoretiska överväganden. Vetenskapsteorier och dess tillämpningar utvecklar sig över tid inom alla ämnen, så även inom pedagogiken och utbildningsvetenskapen, och nya perspektiv kommer in.

PDF LÄSA LADDA NER - Firebase

Detta är en bok om vetenskapsfilosofi. En bok om mål, metod och moral - vetenskapsteori för sanningssökare. Boken har inte blivit till på en eftermiddag. Allt började någon gång på 1980-talet med en kurs i vetenskapsteori för hortonomer och landskapsarkitekter på Lantbruksuniversitetet i Alnarp.

RELATERADE BÖCKER