Vetenskapsteori för lärarstudenter -

Vetenskapsteori för lärarstudenter - är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Ulf Brinkkjaer,Marianne Høyen. På vår hemsida rsfoodservice.se kan du läsa boken Vetenskapsteori för lärarstudenter - online.

Rsfoodservice.se Vetenskapsteori för lärarstudenter - Image

Kunskap är något som människor producerar. För att kunna tala om och fundera kring den produktionsprocessen behövs ett tillräckligt detaljerat fackspråk. Med den här boken får du som student en verktygslåda som hjälper dig att medvetet reflektera över frågor som du bör ställa dig när du ska tillägna dig vetenskapliga resultat. Boken ger också viktiga perspektiv på det egna vetenskapliga arbetet, både när du arbetar med mindre uppgifter och när du skriver ditt examensarbete. Vetenskapsteori för lärarstudenter är en introduktion och banar därmed en första väg in i vetenskapsteoretiska överväganden. Vetenskapsteorier och dess tillämpningar utvecklar sig över tid inom alla ämnen, så även inom pedagogiken och utbildningsvetenskapen, och nya perspektiv kommer in. I den här andra upplagan återspeglas den senaste utvecklingen med nytillkomna perspektiv och nytt upplägg.  Boken vänder sig till studenter på alla lärarutbildningar och till lärare under fortbildning. Den passar även på andra utbildningar inom samhällsvetenskap.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 1,45 MB

FILNAMN: Vetenskapsteori för lärarstudenter -.pdf

ISBN: 9789144134536

FÖRFATTARE: Ulf Brinkkjaer,Marianne Høyen

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Vetenskapsteori för lärarstudenter - - Ulf Brinkkjaer ...

Vetenskapsteori för lärarstudenter är en introduktion och banar därmed en första väg in i vetenskapsteoretiska överväganden. Vetenskapsteorier och dess tillämpningar utvecklar sig över tid inom alla ämnen, så även inom pedagogiken och utbildningsvetenskapen, och nya perspektiv kommer in.

GIH biblioteket : Vetenskapsteori för lärarstudenter

Vetenskapsteori har sin grund i de delar av filosofin som ställer frågor om den vetenskapliga kunskapens natur. Hur vet vi vad som är ny vetenskaplig kunskap? Vilka vägar kan man gå för att ta fram ny vetenskaplig kunskap? Den här sidan börjar med att beskriva utvecklingen av vetenskapligt tänkande fram till och med postpositivism.

RELATERADE BÖCKER