Personalen i bild

Personalen i bild är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Paula Liukkonen. På vår hemsida rsfoodservice.se kan du läsa boken Personalen i bild online.

Rsfoodservice.se Personalen i bild Image

Saknas bilden? Otydlig bild? Missvisande bild? Allt du behöver veta om personalen och dess plats i redovisningen. Utbildnignsmaterial i serien ÖKA INSIKTEN OM SIFFRORNAS BETYDELSE Personalen i bild (2010) Bättre tider - tidsanvändning i fokus (2011) Frånvaro från arbetet - att mäta, redovisa och åtgärda (2009) Ekonomiska styrtal för personal, hälsa och arbetsmiljö (2011)

INFORMATION

DIMENSIONERA: 6,76 MB

FILNAMN: Personalen i bild.pdf

ISBN: 9789197501279

FÖRFATTARE: Paula Liukkonen

LADDA NER
LÄSA ONLINE

500+ kostnadsfria bilder med Personal och Team - Pixabay

Personal inom hälso- och sjukvård, tandvård och omsorg behöver tillämpa basala hygienrutiner i sitt arbete. Det är den mest grundläggande åtgärden för att förebygga vårdrelaterade infektioner.

Basala hygienrutiner - Socialstyrelsen

Ska jag ha en bild i mitt CV? En vanlig fråga kring ansökningshandlingar och CV:n är om man bör ha med en bild i sitt CV och personliga brev eller inte? Egentligen finns det inget entydigt svar på denna fråga, då sättet att skriva CV:n följer trender och tenderar att förändras med tiden.

RELATERADE BÖCKER