Korset och kapitälet : de fornkristna kyrkorna och monumentaliteten

Korset och kapitälet : de fornkristna kyrkorna och monumentaliteten är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Olof Brandt. På vår hemsida rsfoodservice.se kan du läsa boken Korset och kapitälet : de fornkristna kyrkorna och monumentaliteten online.

Rsfoodservice.se Korset och kapitälet : de fornkristna kyrkorna och monumentaliteten Image

Vad avgör hur en kyrka ser ut? Beror det på gudstjänst, teologi eller samtida kultur? För att gå till botten med vad som gör en kyrka till en kyrka måste man gå tillbaka till den tidigkristna arkitekturen. Hur gick det till när man för första gången byggde kyrkor som såg ut som kyrkor? Frågan handlar om den tidens kristna och deras förhållande till samtidens kultur. I den här boken berättar författaren om hur de kristna använde och till viss del anpassade monumentalarkitektur för sin gudstjänst, en gudstjänst som inte tycks ha avgjort byggnadens form. Han visar att förhållandet mellan tidigkristna kyrkor och monumentaliteten handlar om den tidens kristnas förhållande till samtidens högsta kulturyttringar, och om spänningen mellan en »kristen kultur« å ena sidan och de kristnas deltagande i samtidens kultur å den andra. Boken är en unik framställning på svenska av tidigkristen arkitektur. Olof Brandt är professor i tidigkristen arkitektur vid Påvliga institutet för kristen arkeologi i Rom.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 3,40 MB

FILNAMN: Korset och kapitälet : de fornkristna kyrkorna och monumentaliteten.pdf

ISBN: 9789175808383

FÖRFATTARE: Olof Brandt

LADDA NER
LÄSA ONLINE

I hopp om det eviga livet. Dopfunten som performativt objekt

Kyrkan - Köp och Sälj (1) Kyrkan - Shopping (10383) Hittade 10383 produkter. Bild Objekt Pris Pris; Inbjudningskort till dop, halvmatt papper, standard-kuvert, guldfolie, 1 st, 2 foton, fågel, kyrka, hjärta, flicka, brun, A6, vikt, Optimalprint. 16 kr Finns i lager

Brandt‚ Olof-arkiv - Artos & Norma Bokförlag

else av psalmen och även till att hålla ihop det existentiella perspekti-vet med det kristna trosperspektivet samt att se hur dessa samverkar i och genom psalmen. Detta har traditionellt sett inte varit domine-rande i dansk hymnologi, utan kommit de senaste decennierna, inte minst genom det nordiska forskarnätverket NORDHYMN.

RELATERADE BÖCKER