Folkrätt och krigsvetenskap : tio artiklar ur Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift 2014-2017

Vill du läsa Folkrätt och krigsvetenskap : tio artiklar ur Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift 2014-2017 pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Dirk Roland Haupt. Att läsa Folkrätt och krigsvetenskap : tio artiklar ur Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift 2014-2017 online är nu så enkelt!

Rsfoodservice.se Folkrätt och krigsvetenskap : tio artiklar ur Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift 2014-2017 Image

I de tio bidrag som ingår i "Folkrätt och krigsvetenskap" ges analyser ur ett folkrättsligt perspektiv av aspekter på individuella eller kollektiva försvarsansträngningar, som har högt aktualitetsvärde - såsom exempelvis folkrättens syn på ballistiskt missilförsvar, på autonoma vapensystem, på målinriktat dödande eller på offensiva cyberoperationer. Boken riktar särskild uppmärksamhet mot en folkrättslig bedömning av Stuxnet.Nedrustningens och den nukleära icke-spridningens folkrätt tas upp i flera avsnitt. Speciell tonvikt läggs på nya, kooperativa ansatser i folkrätt som kommit till uttryck i uppgörelsen om Irans nukleära program.Författaren - jur lic Dirk Roland Haupt - är medlem i International Law Association (ILA). Å Svenska ILA:s vägnar är han suppleant i ILA:s kommitté för kärnvapen, icke-spridning och samtida folkrätt. Han har mer än tjugo års erfarenhet som rådgivare och förhandlare inom områdena för krigets lagar, nedrustningens och rustningskontrollens folkrätt, cyberoperationernas folkrätt samt den på konflikten i Mellanöstern tillämpliga folkrätten.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 8,93 MB

FILNAMN: Folkrätt och krigsvetenskap : tio artiklar ur Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift 2014-2017.pdf

ISBN: 9789163963056

FÖRFATTARE: Dirk Roland Haupt

LADDA NER
LÄSA ONLINE

201711anmalningar-om-hedersfortryck-okar - Läs Oss

Fakta om folkvalda Riksdagen 2018-2022 Uppgifterna i biografin bygger främst på information från ledamöterna själva och avser perioden den 1 oktober 2018 till 31 december 2

PDF Svenska Äntligen hemma

Kungl. Örlogsmannasällskapet belönar och medaljerar. Vid Kungl. Örlogsmannasällskapets högtidssammankomst i Karlskrona den 15 november medaljerades och belönades ett antal förtjänta. Akademiens medalj i guld utdelas till individ inom eller utom akademien för synnerligen framstående gärningar inom akademiens ansvarsområde.

RELATERADE BÖCKER