En ändamålsenlig kommunal redovisning. SOU 2016:24. : Betänkande från KomRed

Vill du läsa En ändamålsenlig kommunal redovisning. SOU 2016:24. : Betänkande från KomRed pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Finansdepartementet. Att läsa En ändamålsenlig kommunal redovisning. SOU 2016:24. : Betänkande från KomRed online är nu så enkelt!

Rsfoodservice.se En ändamålsenlig kommunal redovisning. SOU 2016:24. : Betänkande från KomRed Image

Har haft uppdrag att göra en översyn av KRL (Kommunal redovisningslag). Syftet med översynen är att åstadkomma en ändamålsenlig redovisningslagstiftning för kommuner och landsting. Utgångspunkten ska bl.a. vara att de redovisningsprinciper som är av vikt för kommuner och landsting särskilt ska beaktas och att redovisningslagstiftningen även fortsättningsvis ska vara anpassad till den kommunala särarten. Utredningen lämnar ett förslag till en helt ny lag om kommunal bokföring och redovisning. Utredningen har genomgående lagt förslag som syftar till en mer rättvisande redovisning, ökad insyn och en ökad jämförbarhet. Det gäller både jämförbarhet över tid och jämförbarhet mellan olika kommuner respektive landsting. Värdet av jämförbarhet visar sig i möjligheten att bedöma effektivitet och underlätta för politiker och medborgare att bedöma den ekonomiska utvecklingen. Särskild utredare: Gunvor Pautsch.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 3,83 MB

FILNAMN: En ändamålsenlig kommunal redovisning. SOU 2016:24. : Betänkande från KomRed.pdf

ISBN: 9789138244265

FÖRFATTARE: Finansdepartementet

LADDA NER
LÄSA ONLINE

PDF En ändamålsenlig kommunal redovisning (SOU 2016:24)

Tack, modernismen, för den tid som varit! : en bok om modern och omodern po-boken skrevs 2007-08-07 av författaren Göran Palm. Du kan läsa Tack, modernismen, för den tid som varit! : en bok om modern och omodern po-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida dagensintegration.se. Du hittar också andra böcker av författaren Göran Palm.

Remissvar "En ändamålsenlig kommunal redovisning" (SOU ...

Köp böcker vars titel matchar 'En ändamålsenlig kommunal redovisning. SOU 2016:24. : Betänkande från KomRed':

RELATERADE BÖCKER