Kastellet : berättelse

Kastellet : berättelse-boken skrevs 2014-12-19 av författaren Vibeke Olsson. Du kan läsa Kastellet : berättelse-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida rsfoodservice.se. Du hittar också andra böcker av författaren Vibeke Olsson.

Rsfoodservice.se Kastellet : berättelse Image

Freiatto står på post i vinternatten. Träkolsröken stiger högt över byns låga korsvirkeshus och soldatbarackernas jämna rader. Kastellet som är det romerska imperiets sista utpost ligger på en brant höjd. På andra sidan gränsen är barbarernas land. Året är 138 e Kr, Antoninus Pius första år som kejsare. Det är två månader sedan den unge mannen med det blossande födelsemärket på höger kind tog värvning. Den svåra barndomen ligger bakom honom. Han har sluppit kamraternas spe och blivit människa bland människor. Helt annorlunda ser den jämnårige tribunen Camillus värld och villkor ut. I plymprydd hjälm för denne adelsman från Rom befälet över kohorten. Det är hans första uppdrag i statens tjänst, inkörsporten till en utstakad ämbetsmannakarriär. Vibeke Olssons historiska roman Kastellet återger på ett oerhört levande sätt vardagens sysslor, dofter och ljud i ett romerskt härläger långt tillbaka i historien. Men människors smärta och lust, drömmar och prövningar tycks tidlösa.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 1,80 MB

FILNAMN: Kastellet : berättelse.pdf

ISBN: 9789100151492

FÖRFATTARE: Vibeke Olsson

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Vaxholms Fästnings Museum Stockholm Archipelago

Kastellet : Berättelse (0 ... Kastellet som är det romerska imperiets sista utpost ligger på en brant höjd. På andra sidan gränsen är barbarernas land. Året är 138 e Kr, Antoninus Pius första år som kejsare. Det är två månader sedan den unge mannen med det blossande födelsemärket på höger kind tog värvning.

Kastellet: Berättelse av Vibeke Olsson- Glansholms ...

Freiatto står på post i vinternatten. Träkolsröken stiger högt över byns låga korsvirkeshus och soldatbarackernas jämna rader. Kastellet som är det romerska imperiets sista utpost ligger på en brant höjd. På andra sidan gränsen är barbarernas land. Året är ...

RELATERADE BÖCKER