Feminism utan gränser : avkoloniserad teori, praktiserad solidaritet

Feminism utan gränser : avkoloniserad teori, praktiserad solidaritet är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Chandra Talpade Mohanty. På vår hemsida rsfoodservice.se kan du läsa boken Feminism utan gränser : avkoloniserad teori, praktiserad solidaritet online.

Rsfoodservice.se Feminism utan gränser : avkoloniserad teori, praktiserad solidaritet Image

Vad krävs idag för att skapa en avkoloniserad teori, en solidarisk praktik - en feminism utan gränser? I Feminism utan gränser har den banbrytande teoretikern och feministen Chandra Talpade Mohanty samlat sina mest centrala texter från nästan två decenniers verksamhet som intellektuell och aktivist. Mohanty räknas sedan länge som en av den internationalistiska och rättviseorienterade feminismens pionjärer. Hennes globaliseringskritik och grundliga uppgörelse med den västerländska feminismens huvudfåra har skaffat henne både motståndare och anhängare. Med utgångspunkt i sin klassiska essä »Med västerländska ögon« skärskådar hon den nuvarande världsordningen ur ett solidaritetsperspektiv och ser såväl nya hierarkier som nya motståndsstrategier växa fram ur de globala maktstrukturerna. I föreliggande volym behandlas flera av de brännande frågor som feminismen står inför idag: - behovet av en avkoloniserad och demokratiserad feministisk teori och praktik - frågan om gränser och förhållandet mellan feministisk forskning och sociala rörelser - samspelet mellan kategorier som kön, ras och klass i globaliseringens kontext - rasismens destruktiva och demoraliserande effekter inom kvinnorörelsen - förhållandet mellan antikapitalistisk kamp och feministisk politik

INFORMATION

DIMENSIONERA: 3,71 MB

FILNAMN: Feminism utan gränser : avkoloniserad teori, praktiserad solidaritet.pdf

ISBN: 9789197671835

FÖRFATTARE: Chandra Talpade Mohanty

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Chandra Talpade Mohanty - Wikipedia

Litteraturlista Achebe, Chinua: Allt går sönder (1958, sv. 2014). Cesaire, Aimé: "Om kolonialismen" (1955) i: Postkoloniala skrifter. Skriftserien Kairos 7 ...

Karolina Ramqvists bästa boktips | Aftonbladet

Postkolonial teori och historia, ht 2014 Kursplan och litteraturlista ... Avkoloniserad teori, praktiserad solidaritet. (2003, sv. 2006). Går även att läsa i engelskt original på ... Postcolonialism and Feminism", ur Henry Schwarz & Sangeeta Ray (red.): A Companion to

RELATERADE BÖCKER