Ett annorlunda du : reflektioner kring religionsdialog

Ett annorlunda du : reflektioner kring religionsdialog är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Ruth Illman. På vår hemsida rsfoodservice.se kan du läsa boken Ett annorlunda du : reflektioner kring religionsdialog online.

Rsfoodservice.se Ett annorlunda du : reflektioner kring religionsdialog Image

Byggs religionsdialog upp kring likhet eller olikhet? Ofta utgår vi ifrån att delade erfarenheter är den viktigaste utgångspunkten i mötet med en annan människa, men den här boken lägger snarare tonvikten vid betydelsen av den andres annorlunda närvaro i dialogen. I mötet med människor av annan tro har var och en rätt att bemötas som ett eget perspektiv på världen. Därmed sammanflätas likt och olikt till en likhet-i-olikheten. Boken behandlar religionsdialogen både genom teoretiska diskussioner och genom konkreta exempel på dialoginitiativ och intervjuer med personer som engagerar sig i arbetet att föra människor av olika tro närmare varandra. Tankegångarna inspireras främst av hermeneutikens reflektion och tolkning, av dialogfilosofiska resonemang speciellt Martin Bubers tankar och av etiska frågeställningar, främst med fokus på systerreligionerna judendom, kristendom och islam. Siktet är inställt på religionsdialogen som ett möte mellan människor i all den rika komplexitet som detta innebär. Fil. dr Ruth Illman är forskare vid Freds- och konfliktforskningsinstitutet Tapri vid Tammerfors universitet och docent i religionsvetenskap vid Åbo Akademi. Hennes forskarintresse rör bland annat religionsdialog samt kulturmöten och interkulturell kommunikation. Hon har tidigare publicerat böckerna Gränser och gränsöverskridanden: skildrade erfarenheter av kulturella möten i internationellt projektarbete (2004) och, tillsammans med Peter Nynäs, Kultur, människa, möte: ett humanistiskt perspektiv (2005).

INFORMATION

DIMENSIONERA: 5,21 MB

FILNAMN: Ett annorlunda du : reflektioner kring religionsdialog.pdf

ISBN: 9789170610301

FÖRFATTARE: Ruth Illman

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Ett annorlunda du : reflektioner kring religionsdialog: 33 ...

Beskrivning. Byggs religionsdialog upp kring likhet eller olikhet? Ofta utgår vi ifrån att delade erfarenheter är den viktigaste utgångspunkten i mötet med en annan människa, men den här boken lägger snarare tonvikten vid betydelsen av den andres annorlunda närvaro i dialogen.

Feministiska perspektiv förnyar religionsdialogen ...

Köp 'Ett annorlunda du : reflektioner kring religionsdialog' nu. Martin Bubers filosofi blir avstamp för ett resonemang om olikhetens betydelse i

RELATERADE BÖCKER