Från pest och kolera till nutida pandemihot : med en introduktion till folkhälsovetenskap

Från pest och kolera till nutida pandemihot : med en introduktion till folkhälsovetenskap-boken skrevs 2011-09-13 av författaren Andreas Vilhelmsson. Du kan läsa Från pest och kolera till nutida pandemihot : med en introduktion till folkhälsovetenskap-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida rsfoodservice.se. Du hittar också andra böcker av författaren Andreas Vilhelmsson.

Rsfoodservice.se Från pest och kolera till nutida pandemihot : med en introduktion till folkhälsovetenskap Image

Vad är ett folkhälsoproblem och vilka olika folkhälsoproblem har präglat mänsklighetens historia? Hur har Hippokrates läror påverkat dagens syn på folkhälsoarbete, och var i historien uppträder karantän som en folkhälsoåtgärd för första gången? Denna bok försöker inte bara att besvara dessa frågor, utan även förklara vad folkhälsovetenskap är samt berätta om folkhälsoarbetets historia. Boken är uppdelad i två delar där första delen är en introduktion till folkhälsovetenskap och där särskild vikt läggs vid att beskriva ämnets bredd och betydelse, samt avgränsning till andra discipliner. Bokens andra del tar upp folkhälsoarbetets historia med start i antiken och följer sedan dess utveckling genom historien fram till dagens moderna folkhälsoarbete. Bokens delar är intimt förknippade men kan även läsas var för sig. Detta är den första introduktionsboken i folkhälsovetenskap som ges ut på svenska där folkhälsoarbetets historia behandlas i ett längre perspektiv. Boken är tänkt att kunna användas som kurslitteratur på olika universitets- och högskoleutbildningar som en introduktion till folkhälsovetenskap inom hälsovetenskaperna, men fungerar på grund utav sitt historiska innehåll även som en introduktion till framväxten av den moderna staten. Boken är även tänkt att kunna användas som en fördjupning inom forskningsrelaterad verksamhet men vänder sig även till grupper som professionellt arbetar med hälsa och hälsofrämjande arbete.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 2,69 MB

FILNAMN: Från pest och kolera till nutida pandemihot : med en introduktion till folkhälsovetenskap.pdf

ISBN: 9789144058924

FÖRFATTARE: Andreas Vilhelmsson

LADDA NER
LÄSA ONLINE

101579407 - NLM Catalog Result

Från pest och kolera till nutida pan-demihot: med en introduktion till folkhälsovetenskap. Lund: Studentlitteratur. Denna artikel är delvis baserad på omarbetade utdrag ur denna bok. 2 Ett bevis på detta är just denna tidskrift Socialmedicinskt tidskrift som har funnits i Sverige sedan 1924 och som från och med

9789144058924 | Från pest och kolera till nutida pandemihot

Hälsa och sjukdom - - en begreppslig utredning PDF ladda ner Beskrivning Författare: Bengt Brülde. Vi har alla ett stort antal åsikter som på ett eller annat sätt har med hälsa och sjukdom att göra. De flesta av oss anser till exempel att sjuka människor har rätt till såväl skattefinansierad vård

RELATERADE BÖCKER