Statistik med Excel 2010 : grunderna

Statistik med Excel 2010 : grunderna-boken skrevs 2011-04-02 av författaren Olle Vejde. Du kan läsa Statistik med Excel 2010 : grunderna-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida rsfoodservice.se. Du hittar också andra böcker av författaren Olle Vejde.

Rsfoodservice.se Statistik med Excel 2010 : grunderna Image

Excel är i sina statistikdelar underlägsen de stora statistikprogrammen som till exempel Minitab och SPSS. Ändå har Excel fördelar, i varje fall för den som nöjer sig med grundläggande statistiska metoder. Programmet är jämförelsevis billigt och det finns - om inte "överallt" - så i väldigt många datorer. Boken är ett försök att i små steg och med tydliga exempel lära ut grunderna i programmets statistikfunktioner. Grunderna, alltså. Med dem som bas ska du förhoppningsvis kunna bygga vidare på egen hand.Innehåll En del allmänt: Vad du förutsätts kunna - Analysis ToolPak - Föra in data i dialogruta- Fel information i programmet - Om filer Tabeller: Om tabeller - Envägs frekvenstabell - Tabellredigering - Tvåvägstabell - Trevägstabell Diagram: Om diagram - Stapeldiagram - Diagramredigering - Histogram - Cirkeldiagram - Linjediagram - Punktdiagram Statistiska mått: Central- och spridningsmått - Percentiler Behandla variabler: Matematiska funktioner - Sortera - Variabeltransformation - Kodning - Slumptal - Slumpmässigt urval Sambandsmått: fi-koefficienten - Pearsons koefficient - Rangkorrelation Fördelnigar: z-poäng - Anpassad normalfördelning - Binomialförelningen Konfidensintervall: Ett medelvärde - En proportion Hypotesprövning: Nollhypotes, mothypoteser, signifikansnivå - Ett medelvärde - P-värde, signifikansnivå - Jämföra varianser - Två medelvärden - Parvisa observationer - En proportion - Två proportioner - Korrelationskoefficient - Chitvå, en variabel - Chitvå, två variabler - Chitvå, fyrfältstabell - Fishers exakta test - Binomialtest - Teckentest Enkel linjär regression Envägs oberoende ANOVA Register

INFORMATION

DIMENSIONERA: 7,57 MB

FILNAMN: Statistik med Excel 2010 : grunderna.pdf

ISBN: 9789197953801

FÖRFATTARE: Olle Vejde

LADDA NER
LÄSA ONLINE

PDF Grunderna i SPSS - Högskolan Väst

EXCEL 2010 - ARBETSBOK ©THELIN LÄROMEDEL 2011 SIDA 15 11. Tag fram från SCB, statistik över elanvändningen i Sverige från 1990 och framåt. Tag med alla månader varje år. Skapa en kalkyl i Excel med dessa uppgifter. Kalkylen skall även beräkna den totala användningen varje år. Spara kalkylen med namnet Elanvändning SCB.xlsx. 12.

Statistik med Minitab : grunderna (Minitab 16) - Olle ...

Statistik med Excel 2010 : grunderna av Olle Vejde. Excel är i sina statistikdelar underlägsen de stora statistikprog... Häftad, Finns i lager, 226 kr. Statistik med Minitab : grunderna (Minitab 16) av Olle Vejde. Statistik med Minitab 16 ett försök att ...

RELATERADE BÖCKER