Statistik med Excel 2010 : grunderna

Statistik med Excel 2010 : grunderna-boken skrevs 2011-04-02 av författaren Olle Vejde. Du kan läsa Statistik med Excel 2010 : grunderna-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida rsfoodservice.se. Du hittar också andra böcker av författaren Olle Vejde.

Rsfoodservice.se Statistik med Excel 2010 : grunderna Image

Excel är i sina statistikdelar underlägsen de stora statistikprogrammen som till exempel Minitab och SPSS. Ändå har Excel fördelar, i varje fall för den som nöjer sig med grundläggande statistiska metoder. Programmet är jämförelsevis billigt och det finns - om inte "överallt" - så i väldigt många datorer. Boken är ett försök att i små steg och med tydliga exempel lära ut grunderna i programmets statistikfunktioner. Grunderna, alltså. Med dem som bas ska du förhoppningsvis kunna bygga vidare på egen hand.Innehåll En del allmänt: Vad du förutsätts kunna - Analysis ToolPak - Föra in data i dialogruta- Fel information i programmet - Om filer Tabeller: Om tabeller - Envägs frekvenstabell - Tabellredigering - Tvåvägstabell - Trevägstabell Diagram: Om diagram - Stapeldiagram - Diagramredigering - Histogram - Cirkeldiagram - Linjediagram - Punktdiagram Statistiska mått: Central- och spridningsmått - Percentiler Behandla variabler: Matematiska funktioner - Sortera - Variabeltransformation - Kodning - Slumptal - Slumpmässigt urval Sambandsmått: fi-koefficienten - Pearsons koefficient - Rangkorrelation Fördelnigar: z-poäng - Anpassad normalfördelning - Binomialförelningen Konfidensintervall: Ett medelvärde - En proportion Hypotesprövning: Nollhypotes, mothypoteser, signifikansnivå - Ett medelvärde - P-värde, signifikansnivå - Jämföra varianser - Två medelvärden - Parvisa observationer - En proportion - Två proportioner - Korrelationskoefficient - Chitvå, en variabel - Chitvå, två variabler - Chitvå, fyrfältstabell - Fishers exakta test - Binomialtest - Teckentest Enkel linjär regression Envägs oberoende ANOVA Register

INFORMATION

DIMENSIONERA: 10,26 MB

FILNAMN: Statistik med Excel 2010 : grunderna.pdf

ISBN: 9789197953801

FÖRFATTARE: Olle Vejde

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Statistik med Minitab : grunderna (Minitab 16) - Olle ...

Statistik med Excel 2010 grunderna . av Olle Vejde (Bok) 2011, Svenska, För vuxna. SPSS steg för steg. av Lars Wahlgren (Bok) 2005, Svenska, För vuxna. Sannolikhet en introduktion till den moderna sa ... av Warren Weaver (Bok) 1964, Svenska, För vuxna. Ordbok i statistik.

PDF Övningar Till Excel Kapitel 1.

Statistik med Excel 2010 : grunderna av Olle Vejde. Häftad Svenska, 2011-04-02. 209. Köp. Spara som favorit Skickas inom 3-6 vardagar. Fri frakt inom Sverige för privatpersoner. Excel är i sina statistikdelar underlägsen de stora statistikprogrammen som till exempel Minitab ...

RELATERADE BÖCKER