Impuls Samhälle 7-9 Stadiebok

Impuls Samhälle 7-9 Stadiebok är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Göran Körner,Lars Lagheim,Anna Fridén. På vår hemsida rsfoodservice.se kan du läsa boken Impuls Samhälle 7-9 Stadiebok online.

Rsfoodservice.se Impuls Samhälle 7-9 Stadiebok Image

Grundbok 1 utgår från individen och är indelad i 7 kapitel: Möte med samhället, Kom med i samhället, Skolan - din arbetsplats, Lag och rätt, Om droger, Familjen - det minsta samhället, Handskas med pengar och Tryggheten. I Grundbok 2 vidgas perspektivet och det svenska samhället hamnar mer i fokus. Följande kapitel ingår: Jorden vårt hem, Massmedierna - om information och påverkan, Hur samhället styrs, Den europeiska gemenskapen, Vår miljö, samt ett kapitel om etik och värdegrundsfrågor: Vårt ansvar för varandra. I Grundbok 3 vidgas perspektivet ytterligare och världen och de stora frågorna hamnar i centrum i kapitlen: Vid sidan om, Din framtid - om arbete och utbildning, Samhällsekonomi, En värld full av konflikter, Konflikter i orättvisans spår, Hur löser vi världens konflikter? samt Vår gemensamma framtid. Serien Impuls Enligt NE betyder ordet impuls "påverkan som leder vidare". Det har vi tagit fasta på. Vi har gjort ett läromedel som leder eleverna vidare - från kunskap till insikt och förståelse. Grund- och stadieböckerna Impuls utgår från läromedlet PULS. För att underlätta för eleven att skapa förståelse för ämnena har Impuls försetts med frågor, faktarutor och temauppslag. Uppslagen bygger på samspelet mellan text och bild. för att uppmana eleverna till engagerande samtal och diskussioner i klassrummet. Om du vill kan du bygga hela lektioner kring uppslagen. Impuls finns som både stadieböcker och grundböcker. En stadiebok innehåller samtliga tre grundböcker och till böckerna finns nedladdningsbara lärarhandledningar. Lärarhandledningar Lärarhandledningarna innehåller bland annat avsnitt om Impuls och kursplanen, lektionsförslag, bildbeskrivningar, litteraturtips och mycket annat. Handledningarna består av pdf:er som laddas ner och delas av lärare i skolan.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 6,38 MB

FILNAMN: Impuls Samhälle 7-9 Stadiebok.pdf

ISBN: 9789127757493

FÖRFATTARE: Göran Körner,Lars Lagheim,Anna Fridén

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Katalog 2019 Åk 7-9 by Natur och Kultur - Issuu

Impuls utgår från läromedlet PULS. Vi har tagit tillvara det som är bra och tillfört nytt, allt för att skapa ett modernt läromedel som passar både den nya kursplanen för Lgr 11 och dina behov. Impuls finns både som stadieböcker och grundböcker. En stadiebok innehåller samtliga tre grundböcker.

Impuls Samhälle 7-9 Stadiebok av Göran Körner, Lars ...

Pris: 199 kr. Häftad, 2009. Finns i lager. Köp Impuls Samhälle 7-9 Grundbok 2 av Göran Körner, Lars Lagheim, Anna Fridén på Bokus.com.

RELATERADE BÖCKER