Statliga skolmyndigheter : för elever och barn i en bättre skola. SOU 2018:41 : Betänkande från 2017 års Skolmyndighetsutredning (U 2017:04)

Statliga skolmyndigheter : för elever och barn i en bättre skola. SOU 2018:41 : Betänkande från 2017 års Skolmyndighetsutredning (U 2017:04) är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren none. På vår hemsida rsfoodservice.se kan du läsa boken Statliga skolmyndigheter : för elever och barn i en bättre skola. SOU 2018:41 : Betänkande från 2017 års Skolmyndighetsutredning (U 2017:04) online.

Rsfoodservice.se Statliga skolmyndigheter : för elever och barn i en bättre skola. SOU 2018:41 : Betänkande från 2017 års Skolmyndighetsutredning (U 2017:04) Image

Några av utredningens förslag:Skolmyndigheten och Institutet för professioner i skolväsendet ska bli nya myndigheter.Skolverket, Skolinspektionen och Specialpedagogiska skolmyndigheten läggs ner.Skolforskningsinstitutet och Skolväsendets överklagandenämnd ska finnas kvar.Några kommuner ska bli huvudmän för specialskolorna.Sametinget ska vara huvudman för sameskolorna vilket skulle betyda att Sameskolstyrelsen läggs ner. Ovanstående presenterar utredningen som förslag utifrån sitt uppdrag att göra en bred översyn av myndigheterna på skolområdet i syfte att skapa en mer ändamålsenlig myndighetsstruktur som effektivare än i dag kan bidra till en bättre skola. I uppdraget ingick också att lämna förslag till ett lämpligt huvudmannaskap för Sameskolstyrelsen eller dess verksamheter. Särsklid utredare: Kerstin Hultgren

INFORMATION

DIMENSIONERA: 4,76 MB

FILNAMN: Statliga skolmyndigheter : för elever och barn i en bättre skola. SOU 2018:41 : Betänkande från 2017 års Skolmyndighetsutredning (U 2017:04).pdf

ISBN: 9789138248096

FÖRFATTARE: none

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Ökad likvärdighet genom minskad skolsegregation och ...

Pris: 205 kr. Häftad, 2017. Finns i lager. Köp Meddelarskyddslagen - fler verksamheter med stärkt meddelarskydd. SOU 2017:41 : Betänkande från Utredningen om ett stärkt meddelarskydd för privatanställda i verksamheter som är helt eller delvis offe av Justitiedepartementet på Bokus.com.

En mer likvärdig skola - minskad skolsegregation och ...

Statliga skolmyndigheter För elever och barn i en bättre skola. SOU 2018:41 : Betänkande från 2017 års Skolmyndighetsutredning (U 2017:04)

RELATERADE BÖCKER