Liberaler i asylkrisen

Liberaler i asylkrisen är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Svante Nycander. På vår hemsida rsfoodservice.se kan du läsa boken Liberaler i asylkrisen online.

Rsfoodservice.se Liberaler i asylkrisen Image

Liberala principer är grunden för ett öppet och fritt samhälle. Vad är liberalt i asylfrågan?I Sverige finns två radikala rörelser, Sverigedemokraterna och det nyliberala nätverket, med rakt motsatta åsikter om aylrätt och öppna gränser. Nyliberalism var en viktig del av asylopinionen fram till hösten 2015. Liberaler erkänner asylrätten, men den mest generösa asylpolitiken är inte alltid den mest liberala. Den svenska flyktingpolitiken har inte varit långsiktigt hållbar och har medfört en systemkris. Tilliten till myndigheter och politiker minskar, levnadsvillkoren för familjer i de större städernas utanförskapsområden försämras när polisen, vården och skolan dignar under trycket.Vilken politik väljer vi om ett gemensamt mål är att främja ett öppet liberalt samhälle och en välfungerande demokrati, samtidigt som vi hävdar mänskliga rättigheter? Svante Nycander är fil.dr h.c. och var politisk chefredaktör för Dagens Nyheter 1979-1995.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 10,19 MB

FILNAMN: Liberaler i asylkrisen.pdf

ISBN: 9789175043364

FÖRFATTARE: Svante Nycander

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Svante Nycander: Så Styrde Nyliberalerna Om Sveriges ...

Stat och marknad i historiskt perspektiv. Från 1850 till idag. Köp. S­t­o­c­k­h­o­l­m­s­b­ö­r­s­e­n på en förändrad finansmarknad

Richard Appelbom: Nyliberaler bakom öppna gränser?

Med utgångspunkt i Svante Nycanders bok Liberaler i asylkrisen sätter Johan Söderberg det nyliberala engagemanget för fri migration i samband med friskolereformen. Han urskiljer en form av negativ socialpolitik byggd på Friedrich Hayeks tankar, som på sikt ökar polariseringen mellan olika grupper.

RELATERADE BÖCKER