Traumamedvetenhet i förskolan

Traumamedvetenhet i förskolan-boken skrevs 2017-05-10 av författaren Anna Hellberg. Du kan läsa Traumamedvetenhet i förskolan-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida rsfoodservice.se. Du hittar också andra böcker av författaren Anna Hellberg.

Rsfoodservice.se Traumamedvetenhet i förskolan Image

Traumamedvetenhet i förskolan vänder sig till den som möter barn som varit utsatta för svåra påfrestningar och trauma. Det kan handla om barn som upplevt krig och flykt, barn som bevittnat eller utsatts för våld och övergrepp eller barn som upplevt omsorgssvikt. Boken är indelad i två delar. Den första delen har en mer teoretisk prägel med psykologiska aspekter på trauma och dess påverkan på ett litet barns utveckling och mående. I den andra delen omsätts förståelsen till förskolans vardag i konkreta strategier och arbetssätt för pedagoger med syfte att kunna möta traumarelaterade behov hos små barn. Boken är fylld av konkreta exempel för att tydliggöra teoriers innebörd, diskussionsfrågor till arbetslaget utifrån bokens teman och för den som vill fördjupa sig vidare ges många tips på fortsatt läsning. Med sina nio kapitel om Traumamedvetenhet i förskolan, Vad är trauma?, Barn som lever i utsatthet, Anknytningsteorin, Barnhjärnan och trauma, Välkommen till förskolan!, Trygghet i förskolan, Relationsarbete i förskolan och Reglering och Regleringsstöd bidrar boken med viktig praktisk och teoretisk kunskap om ett ämne som är högst aktuellt i dagens förskola.Boken riktar sig till förskolans personal - pedagoger, specialpedagoger, förskolechefer och andra professioner - liksom till studenter på förskol lärarutbildningen. Det finns många barn i vårt samhälle som av olika anledningar är utsatta och de allra yngsta möter vi i förskolan. Därför är Traumamedvetenhet i förskolan en i tiden viktig bok, för en viktig målgrupp.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 3,24 MB

FILNAMN: Traumamedvetenhet i förskolan.pdf

ISBN: 9789144117355

FÖRFATTARE: Anna Hellberg

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Boktips: Traumamedvetenhet i förskolan | Förskoleforum

Reservation är inte möjlig på grund av den rådande situationen med coronaviruset. Mer information hittar du här.

Boktips: Traumamedvetenhet i förskolan | Förskoleforum

Samtidigt får man ju tillbaka en viss frihet när man börjar jobba, och det ser många fram emot, säger Anna Hellberg, förskolepsykolog och författare till böckerna Psykologi i förskolans vardag, Traumamedvetenhet i förskolan och När krisen drabbar förskolan.

RELATERADE BÖCKER