Audit & Dudit : identifiera problem med alkohol och droger

Audit & Dudit : identifiera problem med alkohol och droger-boken skrevs 2017-01-16 av författaren Anne H Berman,Peter Wennberg,Håkan Källmén. Du kan läsa Audit & Dudit : identifiera problem med alkohol och droger-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida rsfoodservice.se. Du hittar också andra böcker av författaren Anne H Berman,Peter Wennberg,Håkan Källmén.

Rsfoodservice.se Audit & Dudit : identifiera problem med alkohol och droger Image

Formulären AUDIT och DUDIT är evidensbaserade och lättillgängliga verktyg som identifierar problematiskt alkohol- och drogbruk och ger ett bra underlag för dialog mellan behandlare och klient/patient. AUDIT och DUDIT rekommenderas som förstahandsval för screening (identifiering) i Socialstyrelsens riktlinjer för missbruks- och beroendevård.AUDIT & DUDIT - Identifiera problem med alkohol och droger är en handbok som tar upp användning, poängsättning och tolkning av formulären samt olika alternativ för att gå vidare vid positivt utfall. Den presenterar också hur man kan samtala kring resultatet och hur vidare utredning, diagnostisering och uppföljning går till.Boken vänder sig till behandlare och rådgivare inom bland annat primärvård, mödravård, psykiatri, beroendevård, elevhälsa, socialtjänst och kriminalvård.Om författarnaFörfattare är Anne H. Berman, leg. psykolog och docent i klinisk psykologi vid Karolinska Institutet, Peter Wennberg, docent i psykologi vid Stockholms universitet samt Håkan Källmén, docent i psykologi vid Uppsala universitet.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 3,37 MB

FILNAMN: Audit & Dudit : identifiera problem med alkohol och droger.pdf

ISBN: 9789177410041

FÖRFATTARE: Anne H Berman,Peter Wennberg,Håkan Källmén

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Audit & Dudit : identifiera problem med alkohol och droger ...

AUDIT och DUDIT - identifiera problem med alkohol och droger [AUDIT and DUDIT - identifying problematic use of alcohol and drugs]. Stockholm: Gothia förlag. Referenser: Babor T., De la Fuente R., Saunders J. and Grant M. (1989) The alcohol use disorders identification test AUDIT - guidelines for use in primary health care.

Audit & Dudit : identifiera problem med alkohol och droger ...

DUDIT är ett självskattningsformulär avsett att användas för att identifiera problematiskt narkotikabruk inklusive illegalt använda läkemedel. Dessutom är DUDIT avsett att ge underlag för konstruktivt samtal om sådant bruk. Beräkning av poäng För frågorna 1-9 motsvarar svarsalternativen 0,1, 2, 3 och 4. För frågorna 10 och 11 är

RELATERADE BÖCKER