Det alienerade medvetandet : En studie av Descartes filosofi

Det alienerade medvetandet : En studie av Descartes filosofi är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Björn Wängberg. På vår hemsida rsfoodservice.se kan du läsa boken Det alienerade medvetandet : En studie av Descartes filosofi online.

Rsfoodservice.se Det alienerade medvetandet : En studie av Descartes filosofi Image

Med sin berömda utsaga "Jag tänker, alltså är jag" räknas René Descartes (1596--1650) som en av de viktigaste filosoferna. Descartes betonar vikten av att finna och vårda den egna tankeförmågan. Hans berömda kunskapsmetod leder till en självständighet i vårt intellektuella liv och en frigörelse från att vara kuvad under auktoriteter. Samtidigt innebär metoden en broms mot att vårt tänkande glider över i ett godtyckligt subjektivt tyckande. Descartes banbrytande kunskapsteoretiska reflexioner leder till att medvetandet ser sig instängt inom sina egna gränser utan möjlighet till en reell och omedelbar kontakt med omgivningen. Dessa tankar om medvetandets alienation från den omgivande verkligheten har i högsta grad influerat filosofer fram till våra dagar. Målsättningen med denna bok är att presentera de väsentliga dragen hos Descartes filosofiska arbete: kunskapsmetoden, vårt omedelbara vetande om vår egen själ och dess tillstånd, relationen mellan kropp och själ, bevis för Guds existens och framläggandet av en rationalistisk kunskapsteori. I boken uppmärksammas de tre drömmar som Descartes genomlevde i november 1619 och ett tämligen stort utrymme ägnas åt den i författarens ögon viktigaste texten ur Descartes författarskap: Meditationes De Prima Philosophia (Betraktelser över den första filosofin). Boken kan läsas utan specifika förkunskaper i filosofi.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 10,67 MB

FILNAMN: Det alienerade medvetandet : En studie av Descartes filosofi.pdf

ISBN: 9789198476712

FÖRFATTARE: Björn Wängberg

LADDA NER
LÄSA ONLINE

John Locke - Wikipedia

Descartes idéer om tallkottkörteln och dualism lyckades inte med att konkret förklara vad medvetandet består av samt vad det är, eller på vilket sätt det är en del av det rationella förnuftet, men Dennett byter endast ut en uppsättning mysterier och ersätter dem med andra utan att ens titta närmare på Descartes ursprungliga vetenskapliga belägg.

René Descartes - Wikipedia

Det "högre" medvetandet (av Sangharakshita) Ordet "samadhi" har två betydelser, det första betyder mental koncentration, dvs. en fixering eller etablering av sinnet på enstaka föremål. För det andra kan det uppfattas som fixering av hela ens väsen i en viss form av medvetande eller medvetande.

RELATERADE BÖCKER