Det alienerade medvetandet : En studie av Descartes filosofi

Vill du läsa Det alienerade medvetandet : En studie av Descartes filosofi pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Björn Wängberg. Att läsa Det alienerade medvetandet : En studie av Descartes filosofi online är nu så enkelt!

Rsfoodservice.se Det alienerade medvetandet : En studie av Descartes filosofi Image

Med sin berömda utsaga "Jag tänker, alltså är jag" räknas René Descartes (1596--1650) som en av de viktigaste filosoferna. Descartes betonar vikten av att finna och vårda den egna tankeförmågan. Hans berömda kunskapsmetod leder till en självständighet i vårt intellektuella liv och en frigörelse från att vara kuvad under auktoriteter. Samtidigt innebär metoden en broms mot att vårt tänkande glider över i ett godtyckligt subjektivt tyckande. Descartes banbrytande kunskapsteoretiska reflexioner leder till att medvetandet ser sig instängt inom sina egna gränser utan möjlighet till en reell och omedelbar kontakt med omgivningen. Dessa tankar om medvetandets alienation från den omgivande verkligheten har i högsta grad influerat filosofer fram till våra dagar. Målsättningen med denna bok är att presentera de väsentliga dragen hos Descartes filosofiska arbete: kunskapsmetoden, vårt omedelbara vetande om vår egen själ och dess tillstånd, relationen mellan kropp och själ, bevis för Guds existens och framläggandet av en rationalistisk kunskapsteori. I boken uppmärksammas de tre drömmar som Descartes genomlevde i november 1619 och ett tämligen stort utrymme ägnas åt den i författarens ögon viktigaste texten ur Descartes författarskap: Meditationes De Prima Philosophia (Betraktelser över den första filosofin). Boken kan läsas utan specifika förkunskaper i filosofi.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 5,72 MB

FILNAMN: Det alienerade medvetandet : En studie av Descartes filosofi.pdf

ISBN: 9789198476712

FÖRFATTARE: Björn Wängberg

LADDA NER
LÄSA ONLINE

PDF Cartesiansk existentialism eller existentiell cartesianism?

Det alienerade medvetandet : En studie av Descartes filosofi Björn Wängberg ... Författaren visar hur astrologi, psykologi och filosofi hänger samman, ... Resultatet blir en helhetsbild av människan som inget av dessa tre kunskapsområden ensamt förmår att ge.

Medvetande - paranormal.se

Det är en komplicerad fråga som jag tror är svår att besvara. Och visst är jag materialist som tom har Anders Olssons böcker i hyllan (reflexologi). Men det får mer ses som en av de gränder jag besökt. Jag har varit inne på ämnet medvetande, fri vilja 2013-14. Skrev bl a:

RELATERADE BÖCKER