Att fånga effekter : av program och projekt

Att fånga effekter : av program och projekt-boken skrevs 2013-05-03 av författaren Lennart Svensson,Göran Brulin,Sven Jansson,Karin Sjöberg. Du kan läsa Att fånga effekter : av program och projekt-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida rsfoodservice.se. Du hittar också andra böcker av författaren Lennart Svensson,Göran Brulin,Sven Jansson,Karin Sjöberg.

Rsfoodservice.se Att fånga effekter : av program och projekt Image

Stora projekt som finansieras av EU utvärderas alltid. Men är dessa utvärderingar rättvisande? Letar man efter de verkliga och hållbara effekterna? Att fånga effekter av stora projekt är en svår uppgift. Inte minst beror det på att verkningarna kan vara av många olika slag - oväntade, icke avsedda, överraskande, dolda och ibland utanför målområdet. Det gör det inte mindre angeläget: dessa effekter kan vara viktigare än de planerade, avsedda och förväntade. I denna bok beskrivs resultatet av ett flertal analyser av utvecklings arbete i stora projekt och program - i organisationer, på regional nivå, i nationella program med mera. Slutsatserna dras från teoretiska analyser samt från en lång rad empiriska studier. Boken vänder sig till forskare, regionalt utvecklingsansvariga och myndighetsföreträdare. Den kan användas i utbildning av olika slag - inom flera områden i högskolan och till projektledare, utvärderare, följeforskare och finansiärer samt projektägare.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 2,30 MB

FILNAMN: Att fånga effekter : av program och projekt.pdf

ISBN: 9789144088846

FÖRFATTARE: Lennart Svensson,Göran Brulin,Sven Jansson,Karin Sjöberg

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Att fånga effekter : av program och projekt av Karin ...

levererades i februari 2018 och behandlade projektets metod. I PM 3 fokuserade vi på att fånga deltagarnas upplevelser av projektet. PM 3 levererades i juni 2018. 5. EFFEKTBUTIKENS METOD Effektbutikens metod består av tre huvudsakliga komponenter, nämligen: e-handel, livs-villkor och hälsa och IPS.

Användarmål: Planera ditt projekt - Project

ATT uTVäRDERA EffEKTER AV ETT gRuNDfORSKNINgS-PROgRAm- EN PILOTSTuDIE Susanna Bylin, Per Janson, Eva mineur, ... forskare och projekt ... att studera effekterna av denna forskningssatsning. (1) ...

RELATERADE BÖCKER