Reglering av distanshandel med alkoholdrycker. Ds 2016:33 :

Reglering av distanshandel med alkoholdrycker. Ds 2016:33 : är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren none. På vår hemsida rsfoodservice.se kan du läsa boken Reglering av distanshandel med alkoholdrycker. Ds 2016:33 : online.

Rsfoodservice.se Reglering av distanshandel med alkoholdrycker. Ds 2016:33 : Image

Förslag som begränsar och förtydligar möjligheten för privatpersoner att föra in alkoholdrycker till Sverige från ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Förslaget innebär en ytterligare restriktion jämfört med det förslag som alkoholleveransutredningen presenterade i SOU 2014:58. Genom promemorians förslag införs ett krav på att köparen ska anlita den transportör som för in alkoholdryckerna till Sverige.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 9,41 MB

FILNAMN: Reglering av distanshandel med alkoholdrycker. Ds 2016:33 :.pdf

ISBN: 9789138245026

FÖRFATTARE: none

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Reglering av distanshandel med alkoholdrycker. Ds 2016:33 ...

Ds 2016:33 Reglering av distanshandel med alkoholdrycker Ds 2016:34 Ytterligare anpassning av svensk rätt till Dublinförordningen Ds 2016:35 Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet Ds 2016:36 Bokföringsbrott i filialer Ds 2016:37 Åldersbedömning tidigare i asylprocessen Ds 2016:38 Riktlinjer ...

Remiss Ds 2016:33 Reglering av distanshandel med ...

Ds 2016:33 Reglering av distanshandel med alkoholdrycker En väsentlig del i den svenska alkoholpolitiken är därför att utesluta privata vinstintressen från den svenska detaljhandelsmarknaden, där marknadsmekanismer som konkurrens och vinstintresse anses vara olämpliga medel.

RELATERADE BÖCKER