Reglering av distanshandel med alkoholdrycker. Ds 2016:33 :

Reglering av distanshandel med alkoholdrycker. Ds 2016:33 :-boken skrevs 2016-10-04 av författaren none. Du kan läsa Reglering av distanshandel med alkoholdrycker. Ds 2016:33 :-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida rsfoodservice.se. Du hittar också andra böcker av författaren none.

Rsfoodservice.se Reglering av distanshandel med alkoholdrycker. Ds 2016:33 : Image

Förslag som begränsar och förtydligar möjligheten för privatpersoner att föra in alkoholdrycker till Sverige från ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Förslaget innebär en ytterligare restriktion jämfört med det förslag som alkoholleveransutredningen presenterade i SOU 2014:58. Genom promemorians förslag införs ett krav på att köparen ska anlita den transportör som för in alkoholdryckerna till Sverige.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 9,85 MB

FILNAMN: Reglering av distanshandel med alkoholdrycker. Ds 2016:33 :.pdf

ISBN: 9789138245026

FÖRFATTARE: none

LADDA NER
LÄSA ONLINE

PDF Tillväxtverket Box 4044 102 61 Stockholm Besóksadress ...

Ds 2016:33 Reglering av distanshandel med alkoholdrycker Ds 2016:34 Ytterligare anpassning av svensk rätt till Dublinförordningen Ds 2016:35 Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet Ds 2016:36 Bokföringsbrott i filialer Ds 2016:37 Åldersbedömning tidigare i asylprocessen Ds 2016:38 Riktlinjer ...

PDF www.tullverket.se

Start / Om Konsumentverket / Vårt arbete / Remisser / Reglering av distanshandel med alkoholdrycker. Reglering av distanshandel med alkoholdrycker Ds 2016:33. Remissyttrande 20 december 2016 ... medför att det nu kan finnas utrymme att i svensk lagstiftning införa ytterligare villkor i samband med distansförsäljning av alkoholdrycker.

RELATERADE BÖCKER