Ökad boendetrygghet : en handbok för att öka den upplevda tryggheten, med förslag från boende i sju stockholmsförorter

Ökad boendetrygghet : en handbok för att öka den upplevda tryggheten, med förslag från boende i sju stockholmsförorter-boken skrevs 2013-04-03 av författaren Vilhelm Meyer,Mirja Thårlin,Emilia Jensen,Johan Wahlgren. Du kan läsa Ökad boendetrygghet : en handbok för att öka den upplevda tryggheten, med förslag från boende i sju stockholmsförorter-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida rsfoodservice.se. Du hittar också andra böcker av författaren Vilhelm Meyer,Mirja Thårlin,Emilia Jensen,Johan Wahlgren.

Rsfoodservice.se Ökad boendetrygghet : en handbok för att öka den upplevda tryggheten, med förslag från boende i sju stockholmsförorter Image

"Ökad boendetrygghet" redovisar och analyserar ett antal källor till otrygghet. Efter varje kapitel presenteras konkreta förslag till hur boendemiljöer kan bli tryggare.Handboken riktar sig till fastighetsägare som äger och förvaltar bostäder, centrum och offentliga platser och även till kommuner och aktörer ansvariga för kollektiva färdmedel. Den har framtagits med medel från Hjälpmedelsinstitutet inom regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar med syfte att stimulera till kreativitet, utveckling och nytänkande av bostäder och boendemiljöer för äldre.Boken "Ökad boendetrygghet" vill öka kunskapen om vad det är som skapar otrygghet i bostadsområden och i det offentliga rummet. För att åstadkomma detta har intervjuer gjorts med cirka 200 boende. Eftersom äldre kvinnor utgör den mest otrygga gruppen har vi valt att rikta extra fokus på den gruppen.Några vanliga källor till otrygghet som har framkommit under arbetet är otillräcklig belysning, ödslighet, skymmande vegetation, ungdomsgäng, nedskräpning och vandalisering. Studien har också visat att äldre personers otrygghet många gånger grundar sig på fysiska, psykiska och sociala funktionsnedsättningar relaterade till åldrandet.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 1,22 MB

FILNAMN: Ökad boendetrygghet : en handbok för att öka den upplevda tryggheten, med förslag från boende i sju stockholmsförorter.pdf

ISBN: 9789173335621

FÖRFATTARE: Vilhelm Meyer,Mirja Thårlin,Emilia Jensen,Johan Wahlgren

LADDA NER
LÄSA ONLINE

201709foraldrarna-nekar-till-tvangsgifte - Läs Oss

1wp9svV

Ökad boendetrygghet : en handbok för att öka den upplevda ...

att man beträffande tåglägenheter m.m. kunde vänta en utjämning till förmån för trafikanter och samhällen utanför hittillsvarande huvudlinjers trafikorrråden, att man kunde emotse en betydande ökning av det elektrifierade nätet tll stor nationalekonomisk betydelse för landet, att en sanering av banor, som väsentligt förlorat sin betydelse, borde bli lättare i samband med ett ...

RELATERADE BÖCKER