Att övertyga mellan raderna : en retorisk studie om underförståddheter i modern politisk argumentation

Att övertyga mellan raderna : en retorisk studie om underförståddheter i modern politisk argumentation är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Anders Sigrell. På vår hemsida rsfoodservice.se kan du läsa boken Att övertyga mellan raderna : en retorisk studie om underförståddheter i modern politisk argumentation online.

Rsfoodservice.se Att övertyga mellan raderna : en retorisk studie om underförståddheter i modern politisk argumentation Image

"När vi låter oss övertygas av andra eller själva lyckas övertyga sker det inte alltid tydligt och rationellt. Ofta är argumenten dolda mellan raderna." Det är denna förtäckta retorik som är fokus för Anders Sigrells undersökning av språkets verktyg och fällor: hur effektiv är egentligen dold argumentation, går det att ställa upp en etisk norm för kommunikation? Boken tar retoriken på allvar som en sökande och problemlösande kunskap: en kunskap som griper in i grundläggande frågor om demokrati, vardagligt sunt förnuft och det komplicerade sambandet mellan vår omgivande verklighet och det språk vi är hänvisade till för att förhålla oss till denna verklighet. Retoriken handlar med Aristoteles ord om "det som kan vara på annat sätt" - och om hur vi väljer, förstår och handlar i en värld utan entydiga moraliska eller praktiska facitlistor.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 10,54 MB

FILNAMN: Att övertyga mellan raderna : en retorisk studie om underförståddheter i modern politisk argumentation.pdf

ISBN: 9789197407809

FÖRFATTARE: Anders Sigrell

LADDA NER
LÄSA ONLINE

PDF Språk och stil NF 1 (1991) - NF 15 (2005)

Här är två studier som kan ge en del svar på dessa frågor och som kanske även kan vara intressanta för andra deltagare. Anders Sigrell, professor i retorik vid Lunds universitet, disputerade 2001 på avhandlingen Att övertyga mellan raderna - en retorisk studie om underförståddheter i modern politisk argumentation som nu finns att ...

Anders Sigrell - LitteraturMagazinet

Delad är ett paradoxalt och flertydigt ord, eftersom det betyder både förenad och sepa rerad samtidigt. När vi säger att det råder delade meningar om någonting, brukar vi mena att folk är oense. Men när vi säger att vi delar en uppfattning, menar vi att vi är överens. I sin avhandling diskuterar Tommy Bruhn flertydighet som en typ av retoriskt agerande. Retorisk flertydighet är ...

RELATERADE BÖCKER