Perspektivens linser

Perspektivens linser är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Holger Värnlund. På vår hemsida rsfoodservice.se kan du läsa boken Perspektivens linser online.

Rsfoodservice.se Perspektivens linser Image

Boken gör några nedslag i främst sociologiskt relevanta teorier och modeller från det senaste halvseklet - såsom rollteori, funktionalistisk teori, interaktionism, teorier om sociala ritualer och om sociala förändringsrörelser. Den kan tjäna som inledande orientering eller uppslag för studier i sociologi, socialpsykologi och angränsande samhällsvetenskaper. Syftet är att peka på aspekter och modeller som kan ha relevans och vidareutvecklas vid forskning om skeenden, konflikter och problem i det nutida "senmoderna" samhället.Med en bakgrund i teoretisk filosofi och vetenskapsteori har Holger Värnlund varit verksam som lärare och handledare vid universiteten i Uppsala, Stockholm och Göteborg.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 5,53 MB

FILNAMN: Perspektivens linser.pdf

ISBN: 9789174658934

FÖRFATTARE: Holger Värnlund

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Ta reda på mer om kontaktlinser | WearLenses

Självklart förtjänar din mobil det allra bästa! Här kan du hitta massor av roliga tillbehör till mobiltelefonen, allt från praktiska PopSockets och ringhållare, till gimbals, extra kameralinser och triggerknappar som gör mobilen till en spelkontroll. Med smarta gadgets till mobilen kan du både göra den mer personlig och maxa användningen inom flera olika områden, helt enkelt göra ...

Månadslinser med prisgaranti från LensWay.se | LensWay

Detta innebär att du ser på boken utifrån ett större perspektiv, och kopplar verket till något utanför själva verket. Att perspektivera verket på ett objektivt och nyanserat sätt ger fler dimensioner i din analys, och leder därmed till ett högre betyg. Dessutom visar det att du har en bra överblick över din bok och dess innehåll.

RELATERADE BÖCKER