Ansvar och sekretess - i förskola, skola och fritidshem

Vill du läsa Ansvar och sekretess - i förskola, skola och fritidshem pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Hans Bengtsson,Krister Svensson,Anders Urbas. Att läsa Ansvar och sekretess - i förskola, skola och fritidshem online är nu så enkelt!

Rsfoodservice.se Ansvar och sekretess - i förskola, skola och fritidshem Image

Ansvar och sekretess i förskola, skola och fritidshem behandlar ständigt aktuella frågor om lagstiftning och rättspraxis. Med hjälp av exempel går boken igenom frågor som: - Vad händer om ett barn skadas eller skadar någon annan i skolan? - Vilket ansvar har personalen när ett barn mobbas? - Vad får man berätta för kollegor och föräldrar om enskilda barn? - Vad innebär anmälningsplikten? - Vilken skyldighet har man som anställd att dokumentera verksamheten? - Vad innebär digitalisering och sociala medier för verksamheten i förskola, skola och fritidshem? Läs mer Denna grundligt uppdaterade åttonde upplaga av boken ägnar särskild uppmärksamhet åt offentlighets- och sekretesslagen samt skollagen. Boken riktar sig till blivande och yrkesverksamma lärare samt förskolechefer och rektorer. Författarna har mångårig erfarenhet av utbildning och lärarfortbildning i frågor om ansvar och sekretess. Om författarna Hans Bengtsson är docent i statsvetenskap med inriktning mot offentlig förvaltning; tidigare verksam vid Högskolan i Halmstad. Krister Svensson är utbildad förskollärare, vd och ägare till Play Design Sweden AB som är ett konsult- och utbildningsföretag inom barns lek, lärande och utveckling. Anders Urbas är fil. dr i statsvetenskap vid Högskolan i Halmstad och arbetar bland annat med offentlig förvaltning och lärarutbildning.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 2,29 MB

FILNAMN: Ansvar och sekretess - i förskola, skola och fritidshem.pdf

ISBN: 9789147125791

FÖRFATTARE: Hans Bengtsson,Krister Svensson,Anders Urbas

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Ansvar och sekretess - i förskola, skola och fritidshem ...

Den snabba utvecklingen med styrning och kontroll genom ny lagstiftning inom skolområdet är bakgrunden till denna nya upplagan av boken "Ansvar och sekretess i förskola, skola och fritidshem". Frågor som rör personalens arbetsrättsliga ställning, skolans arbetsmiljöansvar, diskriminering, mobbning, offentlighet och sekretess , dokumentation och handläggning behandlas ingående.

Förskola och fritidshem samt annan pedagogisk verksamhet - SKR

Ansvar och sekretess behandlar ständigt aktuella frågor om lagstiftning och rättspraxis. Med hjälp av exempel går boken igenom frågor som:- Vad händer om ett barn skadas eller skadar någon annan i skolan?- Vilket ansvar har personalen när ett barn mobbas?- Vad får man berätta för kollegor och fö...

RELATERADE BÖCKER