Sänkta trösklar - högt i tak : arbete, utveckling, trygghet : betänkande SOU 2012:31

Sänkta trösklar - högt i tak : arbete, utveckling, trygghet : betänkande SOU 2012:31 är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Arbetsmarknadsdepartementet. På vår hemsida rsfoodservice.se kan du läsa boken Sänkta trösklar - högt i tak : arbete, utveckling, trygghet : betänkande SOU 2012:31 online.

Rsfoodservice.se Sänkta trösklar - högt i tak : arbete, utveckling, trygghet : betänkande SOU 2012:31 Image

Alla människors vilja och förmåga att arbeta ska tas tillvara på arbetsmarknaden. Varje person som inte ges förutsättningar att bidra i arbetslivet med sin kompetens och sin förmåga innebär en förlust för individ och samhälle. I dag arbetar personer med funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga i betydligt lägre utsträckning än personer utan nedsatt arbetsförmåga, och kvinnor arbetar i lägre utsträckning än män.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 4,71 MB

FILNAMN: Sänkta trösklar - högt i tak : arbete, utveckling, trygghet : betänkande SOU 2012:31.pdf

ISBN: 9789174376005

FÖRFATTARE: Arbetsmarknadsdepartementet

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Tre blir två! : två nya myndigheter inom ...

arbete - en utvärdering av särskilda insatser för sökande med funktionshinder. Rapport 2014:24, Uppsala: IFAU. Antonson, S. (2003). Stödets betydelse - supported employment - i kampen för arbete och att bryta utsatthet. Örebro: Örebro universitet. Arbetsmarknadsdepartementet (2012). Sänkta trösklar, högt i tak. Arbete, utveckling ...

Dokument & lagar - Riksdagen

betänkande Sänkta trösklar - högt i tak (SOU 2012:31) Sammanfattning av LOs synpunkter LO anser att den arbetsmarknadspolitiska insatsen skyddat arbete, hos Samhall eller hos offentlig arbetsgivare, bör kvarstå och avstyrker därför utredningens förslag om att ersätta lönebidrag,

RELATERADE BÖCKER