Folkbildning & Forskning. Årsbok 2014-2015

Vill du läsa Folkbildning & Forskning. Årsbok 2014-2015 pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Föreningen För Folkbildningsforskning. Att läsa Folkbildning & Forskning. Årsbok 2014-2015 online är nu så enkelt!

Rsfoodservice.se Folkbildning & Forskning. Årsbok 2014-2015 Image

Globala och pedagogiska utmaningar är temat för 2014-15 års årsbok från Föreningen för folkbildningsforksning. Årsboken samlar en mängd inspirerande artiklar från forskare och folkbildare som på olika sätt möter utmaningar i sin verksamhet. Läs bland annat om Bim de Verdiers arbete med teater i Brasilien och i Sverige och Tore Perssons erfarenheter från folkbildning i Kina. Ett antal artiklar berör de pedagogiska utmaningar folkbildare möter. Ämnen som mobiliseringsdidaktik, normkritik och undervisning för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar berörs i lättillgängliga och illustrerade artiklar.Föreningen för folkbildningsforskning verkar för att bidra till utveckling av folkbildningen genom:att utgöra en mötesplats för verksamma inom forskning och folkbildning,att initiera, stimulera och stödja forskning och andra studier om folkbildning,att bidra till spridning av resultat av forskning och studier om folkbildning,att verka för att ny kunskap kommer till användning inom det fria och frivilliga folkbildningsarbetet.Redaktionen för Årsboken 2014-15: Tore Persson, Lisbeth Stenberg, Irma Carlsson, Mats Myrstener, Rebecka Lennartsson

INFORMATION

DIMENSIONERA: 1,58 MB

FILNAMN: Folkbildning & Forskning. Årsbok 2014-2015.pdf

ISBN: 9789198021332

FÖRFATTARE: Föreningen För Folkbildningsforskning

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Att granska och förbättra kvalitet - Myndigheten För ...

Årsbok om folkbildning 2009 Forskning & utveckling Föreningen för folkbildningsforskning (utgivare) ISBN 9789197452885 ISSN 1104-5094 (HELA VERKET) Publicerad: Stockholm : Föreningen för folkbildningsforskning, 2010

Folkbildning & Forskning Årsbok 2018 : Folkhögskolan 150 ...

Folkbildning & forskning, årsbok 2019, innehåller ett tjugotal artiklar under fyra teman: 1. Folkbildning i tidens spegel, 2. Medborgardialoger och sociala rörelser, 3. Biblioteket som ett socialt och digitalt torg, 4. Om folkbildning, sanningssökande och statens styrning.

RELATERADE BÖCKER