Äldres hälsa och livskvalitet

Äldres hälsa och livskvalitet är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Margareta Skog,Margareta Grafström. På vår hemsida rsfoodservice.se kan du läsa boken Äldres hälsa och livskvalitet online.

Rsfoodservice.se Äldres hälsa och livskvalitet Image

Äldres hälsa och livskvalitet består av två delar: Gerontologi och Geriatrik. Del 1 innehåller kunskaper om det normala fysiska, psykiska och sociala åldrandet. Ett kapitel berör attityder till åldrandet och sexualitet inklusive homo-, bi- och transsexualitet. Omsorg om äldre personer med utvecklingsstörning blir belyst i ett kapitel. Del 2 innehåller kunskaper om geriatriska sjukdomar, deras behandling och rehabilitering. Kapitlet om psykisk hälsa och ohälsa tar upp vikten av aktivitet och socialt umgänge för att bevara den psykiska hälsan. Den palliativa vården beskrivs utifrån den palliativa vårdfilosofins fyra hörnstenar. Varje kapitel avslutas med studieuppgifter och referenser.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 7,34 MB

FILNAMN: Äldres hälsa och livskvalitet.pdf

ISBN: 9789152315217

FÖRFATTARE: Margareta Skog,Margareta Grafström

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Äldres hälsa och livskvalitet | Åsö vuxengymnasium

och kulturkunskaper. Och sex av tio kommuner serverar mat från olika kulturer. Men ändå används få dessa tjänster. Reflekterar Uppgiften handlade om äldres hälsa och deras livskvalitet. Så fint av Sverige att ta hand om deras äldre, visa respekt och är omtänksamma för dem. I mitt hemland blir äldre oviktiga hos en del familjer.

Äldres hälsa och livskvalitet - Margareta Skog, Margareta ...

Berätta för dina kunder om nyheter och evenemang på din webbsida så ofta som möjligt. Du behöver...

RELATERADE BÖCKER