Socialpsykologi : en introduktion

Socialpsykologi : en introduktion-boken skrevs 2017-07-07 av författaren Klaus Helkama,Rauni Myllyniemi,Karmela Liebkind,Johanna Ruusuvuori,Jan-Erik Lönnqvist. Du kan läsa Socialpsykologi : en introduktion-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida rsfoodservice.se. Du hittar också andra böcker av författaren Klaus Helkama,Rauni Myllyniemi,Karmela Liebkind,Johanna Ruusuvuori,Jan-Erik Lönnqvist.

Rsfoodservice.se Socialpsykologi : en introduktion Image

I dagens föränderliga och globaliserade värld blir kunskapen om samspel, grupprocesser, social påverkan, fördomar, moraluppfattningar och kulturella värderingar allt viktigare. Den här boken ger en bred introduktion till socialpsykologi och tar upp både psykologiska och sociologiska perspektiv. Den beskriver socialpsykologisk forskning och teorier genom att presentera en rad klassiska experiment men tar också upp de allra senaste forskningsrönen. Läs mer I denna andra upplaga av boken är närmare två tredjedelar av innehållet nyskrivet, även om boken i huvudsak spänner över samma ämnes- och temaområden som tidigare upplaga. Vid sidan om de klassiska socialpsykologiska frågorna ger boken nya insikter i frågor som exempelvis rör kulturskillnader, tillförlitligheten i vittnesutsagor, beteendeförändringar vid hälsofrämjande kampanjer och idrottspsykologisk forskning - kort sagt, här redovisas en lång rad spännande experiment och ett mångfasetterat tvärkulturellt forskningsområde. Om författarna Klaus Helkama har under lång tid verkat som professor i socialpsykologi vid Helsingfors universitet. Hans huvudsakliga forskningsområde är värderingar och moral. Han har varit medlem av redaktionsrådet för European Journal of Social Psychology och för Journal of Community and Applied Social Psychology och innehaft gästprofessurer bland annat vid universitetet i Geneve och universitetet La Sapienza i Rom, samt verkat som forskningschef vid EHESS-högskolan i Paris.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 4,68 MB

FILNAMN: Socialpsykologi : en introduktion.pdf

ISBN: 9789147113033

FÖRFATTARE: Klaus Helkama,Rauni Myllyniemi,Karmela Liebkind,Johanna Ruusuvuori,Jan-Erik Lönnqvist

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Socialpsykologi en introduktion | Stockholms Stadsbibliotek

Denna bok utgör en introduktion till ett socialpsykologiskt tänkande och till socialpsykologin som ämne. Författaren beskriver ämnets innehåll, hur det har utvecklats samt ett antal teoretiska perspektiv. Ett genomgående tema är förhållandet mellan individ, grupp och samhälle och vad detta innebär för människans sociala liv. Kunskaper om oss själva och andra är ingen ...

introduktion till socialpsykologi | Adlibris

Om kursen Kursen ger en introduktion till sociologiska och socialpsykologiska perspektiv på individer, grupper och samhälleliga strukturer. Under kursen behandlas bland annat teorier om social interaktion, människors handlingar och identitet samt hur dessa teorier kan användas i dagens moderna samhälle.

RELATERADE BÖCKER