Den Fredlöse

Vill du läsa Den Fredlöse pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren August Strindberg. Att läsa Den Fredlöse online är nu så enkelt!

Rsfoodservice.se Den Fredlöse Image

Gunlöd står tyst vid det öppna vindögat och spanar ut över havet. Valgerd tvingar sin dotter att tala ut om sin sorg över fader Thorfinns hårdhet. Förutom flytten från barndomshemmet till Island sörjer hon att ha tvingats skiljas från sin käre barndomsvän Gunnar.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 10,76 MB

FILNAMN: Den Fredlöse.pdf

ISBN: 9789176390436

FÖRFATTARE: August Strindberg

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Den Fredlöse. Dramatisk dikt i en akt [1876] sida 209 ...

at den fredløse betragtedes som død, og alle de retsforhold, i hvilke han var part, opløstes ved fredløshed af sig selv; at den fredløses formue blev ødelagt eller konfiskeret af det offentlige, efter at mulige private krav på den navnlig fra den krænkedes side forinden var tilgodeset

August Strindberg - Den Fredlöse. Dramatisk dikt i en akt ...

Den fredlöse är ett drama från 1871 av August Strindberg.Pjäsen är, i likhet med åtskilliga av Strindbergs dramer, i en akt. Handlingen är förlagd till Island omkring år 1100. Pjäsen uruppfördes på Kungliga Dramatiska Teatern den 16 oktober 1871. [1] Dess uruppförande på Dramaten ledde till att författaren fick motta ett stipendium från kungen, Karl XV

RELATERADE BÖCKER