Gemenskaper. Socialpedagogiska perspektiv

Gemenskaper. Socialpedagogiska perspektiv-boken skrevs 2013-11-27 av författaren Lisbeth Eriksson,Gunilla Nilsson,Lars A Svensson. Du kan läsa Gemenskaper. Socialpedagogiska perspektiv-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida rsfoodservice.se. Du hittar också andra böcker av författaren Lisbeth Eriksson,Gunilla Nilsson,Lars A Svensson.

Rsfoodservice.se Gemenskaper. Socialpedagogiska perspektiv Image

Gemenskap är ett centralt begrepp i socialpedagogiken. Gemenskap med andra människor är nödvändigt för att man som individ ska utvecklas och kunna vara delaktig i samhället. Socialpedagogiken innehåller strategier för att skapa förutsättningar för gemenskap och samtal och kan därmed vara ett stöd för individen i dennes strävanden till ett aktivt liv tillsammans med andra. Men det finns många olika sätt att se på begreppet gemenskap inom socialpedagogiken och därtill olika sätt att uppfatta ämnet som sådant. De fjorton texterna i antologin "Gemenskaper. Socialpedagogiska perspektiv" belyser modern socialpedagogik ur teoretiska såväl som praktiska - verksamhetsmässiga - synvinklar. Boken tar oss med till en rad olika sociala sammanhang - ett sommarkollo, en samtalsgrupp för äldre, en mottagning för nyanlända, en trädgårdsterapeutisk verksamhet ... - men inbjuder också till reflektion över hur vi resonerar kring mänskligt samspel. De medverkande är samtliga verksamma inom områden med relevans för socialpedagogisk forskning.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 5,44 MB

FILNAMN: Gemenskaper. Socialpedagogiska perspektiv.pdf

ISBN: 9789171734211

FÖRFATTARE: Lisbeth Eriksson,Gunilla Nilsson,Lars A Svensson

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Socialpedagogiskt arbete i ett individperspektiv ...

Gemenskaper. Socialpedagogiska perspektiv Böcker . Gemenskap är ett centralt begrepp i socialpedagogiken. Gemenskap med andra människor är nödvändigt för att man som individ ska utvecklas och kunna vara delaktig i samhället.

Gemenskaper : socialpedagogiska perspektiv

Gemenskaper. Socialpedagogiska perspektiv: Amazon.es: Lisbeth Eriksson, Gunilla Nilsson, Lars A. Svensson: Libros en idiomas extranjeros

RELATERADE BÖCKER