Nycklar till kunskap : Om människans bruk av naturen

Nycklar till kunskap : Om människans bruk av naturen är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Håkan Tunon,Anna Dahlström. På vår hemsida rsfoodservice.se kan du läsa boken Nycklar till kunskap : Om människans bruk av naturen online.

Rsfoodservice.se Nycklar till kunskap : Om människans bruk av naturen Image

Nycklar till kunskap om människans bruk av natur en är en antologi med trettiotre uppsatser om hur olika typer av källor kan användas för att studera nyttjande av naturen och de biologiska resurserna genom historien. Tillsammans har trettiofyra forskare från olika discipliner skrivit uppsatser om hur man arbetar med exempelvis bilder, biologiskt kulturarv, bondedagböcker, dendrokronologi, djupintervjuer, etnokartering, folkminnesmaterial, tryckt litteratur, föremålsrekonstruktion, kol-14-datering,lantmäterikartor, makrofossil, osteologi och pollenanalys. Sammantagna geruppsatserna en bild av den tvärvetenskapliga ansats som behövs för att allsidigt belysa vårt historiska naturresursutnyttjande. Kunskap om äldre markanvändning och nyttjande av djur och växter har visat sig vara viktig inom såväl natur som kulturvården samt dessutom även ha en potential när det handlar om att skapa förståelse för nutida hållbart nyttjande naturresurserna.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 1,54 MB

FILNAMN: Nycklar till kunskap : Om människans bruk av naturen.pdf

ISBN: 9789186573676

FÖRFATTARE: Håkan Tunon,Anna Dahlström

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Nycklar till kunskap : om människans bruk av naturen ...

Nycklar till kunskap : Om människans bruk av naturen av Demker, Oloph: Nycklar till kunskap om människans bruk av naturen är en antologi med ett trettiotal uppsatser som beskriver hur man kan arbeta med olika typer av källor för att nå insikt om hur människan brukar och har brukat naturen och dess resurser. Uppsatserna är skrivna av specialister inom en mängd skilda ämnen och ...

Nycklar till kunskap : om människans bruk av naturen ...

Nycklar till kunskap: om människans bruk av naturen (red. Tunón, Håkan & Dahlström, Anna, Centrum för biologisk mångfald 2010), är en antologi om etnobiologi och hur man som forskare kan använda sig av olika typer av källor för att studera människans nyttjande av naturen och de biologiska resurserna. Forskarna beskriver hur de arbetar med hjälp av bondedagböcker ...

RELATERADE BÖCKER