Samverkan

Samverkan är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Kajsa Lindberg. På vår hemsida rsfoodservice.se kan du läsa boken Samverkan online.

Rsfoodservice.se Samverkan Image

Samverkan är en organisationsprincip som på senare år har vuxit sig starkare i hela samhället. Den har kallats för välfärdsstatens nya arbetsform och i näringslivet har fusioner, strategiska allianser, partnerskap och interorganisatoriska nätverk blivit allt vanligare. I den här boken ligger fokus på samverkan som ett praktiskt fenomen: vad det betyder att samverka, varför man gör det och hur det kan gå till. Att samverka är komplext - det innebär att man samtidigt överskrider gränser, upprätthåller gränser och tydliggör dem. Boken belyser hur vi utifrån ett organisatoriskt perspektiv kan förstå det som händer i praktiken då samverkan mellan organisationer sker. Om författarna Kajsa Lindberg är ek.dr och verksam vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 5,93 MB

FILNAMN: Samverkan.pdf

ISBN: 9789147089147

FÖRFATTARE: Kajsa Lindberg

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Samverkan - Lärarutbildningar vid Stockholms universitet

Samverkan innebär att vilja komma överens om en gemensam lösning och att kunna ge och ta i en förhandling Du representerar Lärarförbundet och ska följa den policy som förbundet har. Särskilt ska du tänka på att alla ska behandlas lika och att förslagen till beslut inte missgynnar någon p.g.a. till exempel kön, etnisk tillhörighet eller ålder.

Samverkan - Stockholms universitet

Enheten för samverkan och utveckling är LTV-fakultetens samverkansstödjande resurs. Vår övergripande målsättning är att bidra till utveckling av forskning och utbildning av hög kvalitet i samspel med en kunskapsdriven utveckling hos företag och organisationer. I våra samverkansprojekt har vi fokus på utveckling och innovation i samhället och näringen, våra samverkansintressenter ...

RELATERADE BÖCKER