Samverkan

Vill du läsa Samverkan pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Kajsa Lindberg. Att läsa Samverkan online är nu så enkelt!

Rsfoodservice.se Samverkan Image

Samverkan är en organisationsprincip som på senare år har vuxit sig starkare i hela samhället. Den har kallats för välfärdsstatens nya arbetsform och i näringslivet har fusioner, strategiska allianser, partnerskap och interorganisatoriska nätverk blivit allt vanligare. I den här boken ligger fokus på samverkan som ett praktiskt fenomen: vad det betyder att samverka, varför man gör det och hur det kan gå till. Att samverka är komplext - det innebär att man samtidigt överskrider gränser, upprätthåller gränser och tydliggör dem. Boken belyser hur vi utifrån ett organisatoriskt perspektiv kan förstå det som händer i praktiken då samverkan mellan organisationer sker. Om författarna Kajsa Lindberg är ek.dr och verksam vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 9,67 MB

FILNAMN: Samverkan.pdf

ISBN: 9789147089147

FÖRFATTARE: Kajsa Lindberg

LADDA NER
LÄSA ONLINE

samverkan - engelsk översättning - bab.la svenskt-engelskt ...

Samverkan, samarbete och samordning är snarlika begrepp, men har olika definitioner enligt Socialstyrelsens termbank: Samverkan är något som sker inom och mellan olika enheter, myndigheter och samhällsaktörer. Det kan till exempel handla om aktivt utbyte av information eller att planera gemensamma aktiviteter.

Samverka.nu

Samverkan mellan Region Gävleborg och länets tio kommuner sker i dag dels i länsövergripande forum, dels inom olika operativa verksamhetsområden. Samverkan inom Länsledning Välfärd Länsledningen är en strategisk samverkansledning bestående av förvaltningschefer inom socialtjänst, omsorg/omvårdnad, utbildning inom kommunerna samt inom Region Gävleborg.

RELATERADE BÖCKER