Medieborgarna & medierna. SOU 2015:94. En digital värld av rättigheter, skyldigheter, möjligheter och ansvar : Delbetänkande från Medieutredningen

Medieborgarna & medierna. SOU 2015:94. En digital värld av rättigheter, skyldigheter, möjligheter och ansvar : Delbetänkande från Medieutredningen är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Kulturdepartementet. På vår hemsida rsfoodservice.se kan du läsa boken Medieborgarna & medierna. SOU 2015:94. En digital värld av rättigheter, skyldigheter, möjligheter och ansvar : Delbetänkande från Medieutredningen online.

Rsfoodservice.se Medieborgarna & medierna. SOU 2015:94. En digital värld av rättigheter, skyldigheter, möjligheter och ansvar : Delbetänkande från Medieutredningen Image

Digitaliseringen öppnar enorma möjligheter. Tröskeln för att skapa innehåll, uttrycka åsikter och sprida dem har aldrig varit så låg som i dag. Trots denna enorma teoretiska potential har långt ifrån alla fått maximal utväxling i praktiken. Utredningen analyserar behovet av insatser och lämnar förslag till nya mediepolitiska verktyg. I detta delbetänkande fokuserar man på medborgare och medieborgare i relation till medierna och mediernas innehåll. Medieutredningens kollaborativa arbetsprocess har bl.a. omfattat tre regionala samråd, som resulterat i drygt 500 olika inspel. Flera rundabordssamtal med berörda aktörer och samråd med relaterade statliga utredningar har förts, och en serie akademiska seminarier har hållits. Utredningens analyser har i huvudsak utgått från befintlig forskning, men i några fall har uppgifter samlats in av utredningen i särskild ordning.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 6,50 MB

FILNAMN: Medieborgarna & medierna. SOU 2015:94. En digital värld av rättigheter, skyldigheter, möjligheter och ansvar : Delbetänkande från Medieutredningen.pdf

ISBN: 9789138243695

FÖRFATTARE: Kulturdepartementet

LADDA NER
LÄSA ONLINE

En gränsöverskridande mediepolitik

En digital värld av rättigheter, skyldigheter - möjligheter och ansvar SOU 2015:94 Publicerad 05 november 2015 Medieutredningen redovisar i delbetänkandet sin analys av det svenska medielandskapet utifrån ett medborgarperspektiv.

LIBRIS - Medieborgarna & medierna

De offentligt finansierade medierna har sedan starten, i början av förra århundradet, spelat en central roll som förmedlare av oberoende kvalitativ journalistik, som nationellt åsiktstorg, som folkbildare. Tack vare den politiska viljan att stärka demokratin den här vägen har dessa medier haft en stabil

RELATERADE BÖCKER