Medieborgarna & medierna. SOU 2015:94. En digital värld av rättigheter, skyldigheter, möjligheter och ansvar : Delbetänkande från Medieutredningen

Medieborgarna & medierna. SOU 2015:94. En digital värld av rättigheter, skyldigheter, möjligheter och ansvar : Delbetänkande från Medieutredningen är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Kulturdepartementet. På vår hemsida rsfoodservice.se kan du läsa boken Medieborgarna & medierna. SOU 2015:94. En digital värld av rättigheter, skyldigheter, möjligheter och ansvar : Delbetänkande från Medieutredningen online.

Rsfoodservice.se Medieborgarna & medierna. SOU 2015:94. En digital värld av rättigheter, skyldigheter, möjligheter och ansvar : Delbetänkande från Medieutredningen Image

Digitaliseringen öppnar enorma möjligheter. Tröskeln för att skapa innehåll, uttrycka åsikter och sprida dem har aldrig varit så låg som i dag. Trots denna enorma teoretiska potential har långt ifrån alla fått maximal utväxling i praktiken. Utredningen analyserar behovet av insatser och lämnar förslag till nya mediepolitiska verktyg. I detta delbetänkande fokuserar man på medborgare och medieborgare i relation till medierna och mediernas innehåll. Medieutredningens kollaborativa arbetsprocess har bl.a. omfattat tre regionala samråd, som resulterat i drygt 500 olika inspel. Flera rundabordssamtal med berörda aktörer och samråd med relaterade statliga utredningar har förts, och en serie akademiska seminarier har hållits. Utredningens analyser har i huvudsak utgått från befintlig forskning, men i några fall har uppgifter samlats in av utredningen i särskild ordning.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 4,98 MB

FILNAMN: Medieborgarna & medierna. SOU 2015:94. En digital värld av rättigheter, skyldigheter, möjligheter och ansvar : Delbetänkande från Medieutredningen.pdf

ISBN: 9789138243695

FÖRFATTARE: Kulturdepartementet

LADDA NER
LÄSA ONLINE

PDF NORDICOM

Digitaliseringen öppnar enorma möjligheter. Tröskeln för att skapa innehåll, uttrycka åsikter och sprida dem har aldrig varit så låg som i dag. Trots denna enorma teoretiska potential har långt ifrån alla fått maximal utväxling i praktiken. Utredningen analyserar behovet av insatser och lämnar förslag till nya mediepol

Medieutredningen - Folkbildningsnätet

I Medieutredningens delbetänkande (SOU 2015:94) anges att den delen av uppdraget ska redovisas i särskild ordning. I enlighet med detta överlämnades De offentligt finansierade medierna - frågeställningar som bör utredas inför nästa tillståndsperiod

RELATERADE BÖCKER