Medieborgarna & medierna. SOU 2015:94. En digital värld av rättigheter, skyldigheter, möjligheter och ansvar : Delbetänkande från Medieutredningen

Medieborgarna & medierna. SOU 2015:94. En digital värld av rättigheter, skyldigheter, möjligheter och ansvar : Delbetänkande från Medieutredningen-boken skrevs 2015-11-12 av författaren Kulturdepartementet. Du kan läsa Medieborgarna & medierna. SOU 2015:94. En digital värld av rättigheter, skyldigheter, möjligheter och ansvar : Delbetänkande från Medieutredningen-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida rsfoodservice.se. Du hittar också andra böcker av författaren Kulturdepartementet.

Rsfoodservice.se Medieborgarna & medierna. SOU 2015:94. En digital värld av rättigheter, skyldigheter, möjligheter och ansvar : Delbetänkande från Medieutredningen Image

Digitaliseringen öppnar enorma möjligheter. Tröskeln för att skapa innehåll, uttrycka åsikter och sprida dem har aldrig varit så låg som i dag. Trots denna enorma teoretiska potential har långt ifrån alla fått maximal utväxling i praktiken. Utredningen analyserar behovet av insatser och lämnar förslag till nya mediepolitiska verktyg. I detta delbetänkande fokuserar man på medborgare och medieborgare i relation till medierna och mediernas innehåll. Medieutredningens kollaborativa arbetsprocess har bl.a. omfattat tre regionala samråd, som resulterat i drygt 500 olika inspel. Flera rundabordssamtal med berörda aktörer och samråd med relaterade statliga utredningar har förts, och en serie akademiska seminarier har hållits. Utredningens analyser har i huvudsak utgått från befintlig forskning, men i några fall har uppgifter samlats in av utredningen i särskild ordning.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 2,70 MB

FILNAMN: Medieborgarna & medierna. SOU 2015:94. En digital värld av rättigheter, skyldigheter, möjligheter och ansvar : Delbetänkande från Medieutredningen.pdf

ISBN: 9789138243695

FÖRFATTARE: Kulturdepartementet

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Source details | Rikstermbanken

bland 132 studenter från två olika skolor i Stockholm. Skolorna som undersöks är Tensta Ross Gymnasium, som ligger i en resurssvagare del av Stockholm, samt Victor Rydbergs Gymnasium som ligger i en mer resursstark del av Stockholm. Studien baseras på en surveyundersökning i olika klasser från de två skolorna. Surveyundersökningen har

En gränsöverskridande mediepolitik

Medieborgarna & medierna. SOU 2015:94. En digital värld av rättigheter, skyldigheter, möjligheter och ansvar : Delbetänkande från Medieutredningen: 094: Amazon ...

RELATERADE BÖCKER