Handledningens perspektiv : juridiska, etiska och filosofiska betraktelser i människovårdande yrken

Handledningens perspektiv : juridiska, etiska och filosofiska betraktelser i människovårdande yrken är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Lisa Walter,Gunnar Törngren. På vår hemsida rsfoodservice.se kan du läsa boken Handledningens perspektiv : juridiska, etiska och filosofiska betraktelser i människovårdande yrken online.

Rsfoodservice.se Handledningens perspektiv : juridiska, etiska och filosofiska betraktelser i människovårdande yrken Image

Inom det som brukar kallas människovårdande yrken anses ofta handledning vara en nödvändig och självklar del av arbetet. Denna handledning kan fylla ett antal olika funktioner och att vara handledare är ofta en helt egen profession. Med en rad exempel hämtade ur verkliga livet belyser författarna många av de utmaningar som förekommer inom människovårdande yrken och resonerar om hur handledningsforumet kan vara användbart. Boken riktar sig till alla som arbetar med handledning i någon form inom socialt arbete, skola och hälso- och sjukvård. Den kan även vara till nytta för dem som arbetar som upphandlare eller beställare av handledare. Boken har visat sig vara användbar även för chefscoacher och i arbete med organisationer, grupputveckling och övrig konsultverksamhet.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 6,29 MB

FILNAMN: Handledningens perspektiv : juridiska, etiska och filosofiska betraktelser i människovårdande yrken.pdf

ISBN: 9789188257857

FÖRFATTARE: Lisa Walter,Gunnar Törngren

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Natur & Kultur Högskolekatalogen 2013 by Natur och Kultur ...

Personlig utveckling och etiska förhållningssätt som ett verktyg för socionomens ... Professionsetiska koder och riktlinjer studeras ur såväl nationellt som internationellt perspektiv. ... Andreas (2019) Att förstå sin egen utsatthet -stöd för professionella i människovårdande yrken. Stockholm: Liber Christoffersen, Svein ...

Handledningens perspektiv: juridiska, etiska och ...

Blogg Blogg. Här bloggar utredningens medarbetare om arbetet i utredningen. Nya inlägg kommer varje fredag. 200515 Spridda funderingar. Så här dryga två månader in i hemmajobbandet slits mina tankar just nu mellan en lätt förnöjsamhet över att ha "hittat" en ny arbetsplats i min lägenhet, en oro över vänner på andra håll världen som pga. nedstängningar i coronapandemins ...

RELATERADE BÖCKER