Tio klassiska risker i projekt : och hur man vänder risk till möjlighet

Vill du läsa Tio klassiska risker i projekt : och hur man vänder risk till möjlighet pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Henrik Szentes. Att läsa Tio klassiska risker i projekt : och hur man vänder risk till möjlighet online är nu så enkelt!

Rsfoodservice.se Tio klassiska risker i projekt : och hur man vänder risk till möjlighet Image

Hur du lyckas med dina projekt Projekt är en vanlig arbetsform i de flesta verksamheter, men vägen till målet kantas av risker. I olika ramverk och modeller för projektledning lyfts följaktligen riskhantering fram som en nyckelaktivitet för att åstadkomma lyckade projekt. Den här boken beskriver tio risker som är klassiska i projektsammanhang och ger råd kring hur projektledare tillsammans med sin organisation kan bemöta dem. Gemensamt för många av riskerna är att de bottnar i mänskligt beteende och bristande kommunikation, vilket utvecklas och exemplifieras i boken. Författaren förklarar dessutom hur strukturerad riskhantering kan användas för att hitta alternativ och generera nya möjligheter.Boken vänder sig till projektledare, chefer och alla andra som på något sätt kommer i kontakt med projekt som arbetsform. Projekten kan handla om allt från att utveckla nya produkter eller att i samarbete med kund leverera en anpassad lösning, till att införa nya arbetssätt eller flytta verksamheten till nya lokaler.HENRIK SZENTES är företagare och forskare inriktad på projektorganisationer. Efter civilingenjörsexamen 1993 har han arbetat i olika ledarroller i flera branscher, och driver sedan 2010 eget konsultbolag med inriktning mot riskhantering och beslutsfattande i främst stora och komplexa projekt. Henrik är även en uppskattad lärare, föreläsare och moderator. 2016 doktorerade Henrik i ledarskapsrelaterade paradoxer i projekt och projektbaserade organisationer. .

INFORMATION

DIMENSIONERA: 2,43 MB

FILNAMN: Tio klassiska risker i projekt : och hur man vänder risk till möjlighet.pdf

ISBN: 9789188743725

FÖRFATTARE: Henrik Szentes

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Tio klassiska risker i projekt - Och hur man vänder risk ...

Intressentanalysen är därför en bra input till projektets kommunikationsplan! Intressentanalys, kommunikation och rätt mix av kompetenser i projekt är alla exempel på saker jag resonerar om i min första bok "Tio klassiska risker i projekt - och hur man vänder risk till möjlighet" (Roos & Tegnér).

Vänd riskerna till möjligheter | Screen&Marknaden

Det här är en sammanfattad version avTio klassiska risker i projekt - Om hur man vänder risk till möjlighet. Projekt är en vanlig arbetsform i de flesta verksamheter, men vägen till målet kantas ofta av risker. Oavsett vad projekten handlar om bottnar många av riskerna i mänskligt beteende och bristande kommunikation. Här beskrivs de vanligaste riskerna och hur de kan hanteras ...

RELATERADE BÖCKER