EU-rättslig metod : teori och genomslag i svensk rättstillämpning

EU-rättslig metod : teori och genomslag i svensk rättstillämpning är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Jörgen Hettne,Ida Otken Eriksson. På vår hemsida rsfoodservice.se kan du läsa boken EU-rättslig metod : teori och genomslag i svensk rättstillämpning online.

Rsfoodservice.se EU-rättslig metod : teori och genomslag i svensk rättstillämpning Image

Denna bok har till syfte att ge svenska jurister och andra som kommer i kontakt med EU-rättsliga frågor praktiskt användbara kunskaper om den EU-rättsliga metoden och dess inverkan på nationell rätt. Den nya upplagan har omarbetats väsentligt och beaktar bl.a. de förändringar som följer av Lissabonfördraget. Till de ämnen som behandlas i boken hör: * EU-rättens uppbyggnad * EU-rättens allmänna rättsprinciper * EU:s stadga om grundläggande rättigheter * EU-domstolens tolkningsmetoder * EU-rättens direkta effekt och företräde * EU-rättens inverkan på nationell process- och förvaltningsrätt * EU-rättens tillämpningsområde * EU:s processordning Boken är tänkt som handbok för praktiker och kursbok på universiteten. Den är resultatet av ett samarbete mellan lärare och forskare vid universiteten i Stockholm, Lund, Uppsala och Örebro

INFORMATION

DIMENSIONERA: 10,61 MB

FILNAMN: EU-rättslig metod : teori och genomslag i svensk rättstillämpning.pdf

ISBN: 9789139205944

FÖRFATTARE: Jörgen Hettne,Ida Otken Eriksson

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Allt om Jörgen Hettne - Böcker, bilder och kuriosa.

EU-rättslig metod - Teori och genomslag i svensk rättstillämpning Hettne, Jörgen LU and Otken Eriksson, Ida () . Mark; Abstract (Swedish) Denna bok har till syfte att ge svenska jurister och andra som kommer i kontakt med EU-rättsliga frågor praktiskt användbara kunskaper om den EU-rättsliga metoden och dess inverkan på nationell rätt.

PDF Kupongskattelagens bulvanregel

13 För en ingående redogörelse om denna metod, se Hettne, Jörgen & Otken Eriksson, Ida, EU-rättslig metod: teori och genomslag i svensk rättstillämpning , 2 uppl., Norstedts Juridik, Stockholm, 2012, passim.

RELATERADE BÖCKER