Mässa på svenska : Den reformatoriska mässan i Sverige mot den senmedeltida bakgrunden

Vill du läsa Mässa på svenska : Den reformatoriska mässan i Sverige mot den senmedeltida bakgrunden pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Christer Pahlmblad. Att läsa Mässa på svenska : Den reformatoriska mässan i Sverige mot den senmedeltida bakgrunden online är nu så enkelt!

Rsfoodservice.se Mässa på svenska : Den reformatoriska mässan i Sverige mot den senmedeltida bakgrunden Image

Hur firades egentligen högmässan i en vanlig sockenkyrka under femtonhundratalet? l denna studie undersöks reformatoriska gudstjänstbruk och gudstjänsttexter. Genom att dessa relateras till den senmedeltida bakgrunden, kan författaren visa på kontinuiteten mellan senmedeltidens och femtonhundratalets högmässa och på ett tydligare sätt skildra också de punkter där reformationen bröt med det medeltida gudstjänstlivet. l boken behandlas även utformningen av nattvardsberedelsen, biktens ställning och förhållandet mellan katekesförhör och nattvardsgång. Den försiktiga omgestaltningen av den ärvda mässan förde vidare många medeltida bruk. Särskilt betydelsefull var den senmedeltida eukaristiska fromhet som hade elevationen i mässan och tillbedjan av sakramentet i centrum. Undersökningen visar hur denna sakramentsfromhet kom att spela en avgörande roll för gestaltandet av nattvardsfirandet i femtonhundratalets Sverige. Den struktur som mässan därmed fick har utmärkt nattvardsfirandet i Svenska kyrkan ända in i vår tid. Författaren är docent i Kyrko- och missionsstudier vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 3,13 MB

FILNAMN: Mässa på svenska : Den reformatoriska mässan i Sverige mot den senmedeltida bakgrunden.pdf

ISBN: 9789188553010

FÖRFATTARE: Christer Pahlmblad

LADDA NER
LÄSA ONLINE

LIBRIS - Mässa på svenska

Den stora majoriteten böcker som har utkommit i serien är doktorsavhandlingar, men där finns även andra vetenskapliga monografier och ett fåtal antologier. De flesta böckerna är skrivna på svenska och försedda med en sammanfattning på tyska eller engelska, ett mindre antal är skrivna på engelska, tyska eller norska.

Mässa för enhetens skull : kommentarer och förslag till en ...

Med sikte på svenska kyrkan har han skrivit en ekumeniskt viktig bok. Christer Pahlmblad är präst i svenska kyrkan och docent i kyrkovetenskap vid Lunds universitet. Han disputerade 1998 på avhandlingen Mässa på svenska. Den reformatoriska mässan i Sverige mot den senmedeltida bakgrunden.

RELATERADE BÖCKER