Malmö Sjöbefälsskola 1842-1982

Vill du läsa Malmö Sjöbefälsskola 1842-1982 pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Jan Horck. Att läsa Malmö Sjöbefälsskola 1842-1982 online är nu så enkelt!

Rsfoodservice.se Malmö Sjöbefälsskola 1842-1982 Image

Är du historiskt intresserad? Ligger Malmös historia dig varmt om hjärtat? Vill du få en inblick i utbildning och i synnerhet hur fartygsbefälbefäl har skolats? Ja, då är denna bok säkert något för dig.Författarna har försökt att ge en bild av fartygsbefälsutbildningen i Malmö från det att staten tog över ansvaret tills att skolan lades ned och World Maritime University övertog lokalerna. Utbildningen har satts i relation till de förutsättningar som staten gett rederiverksamheten. Staten har inte alltid varit lika positiv och intresserad av sjöfartens betydelse för att ge landet ett visst oberoende. Så ej heller Malmö stad som lagt ner ansenliga summor både för att få och för att få behålla nautisk utbildning i staden. Politiska åsikts- ändringar och ekonomiska förutsättningar har direkt berört utbildningen på olika sätt. Men trots dessa olägenheter har slutresultatet varit gott från skolan i Malmö.Behovet och kanske också det allmännas önskan att minnas tiden då sjöfarten spelade en stor roll i landet och för staden har alltmer hamnat i kölvattnet. Förutsättningarna för framgångsrik verksamhet till sjöss är god utbildning av verksamhetsutövarna. Var finns minnen från skolningen av sjöbefäl i Malmö? Tyvärr saknas en del av skolans föremål. Ingen bryr sig. Föga intresse föreligger att erinra och med det viljan att bibringa kommande generationer en förståelse för ursprunget till dagens utbildning. Boken är ett försök att sprida kunskap om utbildningen av fartygsbefäl i Malmö 1842-1982 och i ord ge läsare en minnesbild av deras och eventuella anfäders Alma Mater.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 4,29 MB

FILNAMN: Malmö Sjöbefälsskola 1842-1982.pdf

ISBN: 9789186687380

FÖRFATTARE: Jan Horck

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Malmö Sjöbefälsskola 1842-1982 - Jan Horck - inbunden ...

Jan Horck, Malmö Sjöbefälsskola 1842-1982. Anmäld av Mats Kero 217 Thomas Taro Lennerfors: Elling Ellingsen - The shipping entrepreneur. Anmäld av Eric Hallberg 222 N. A. M. Rodger, J. Ross Dancy, Benjamin Darnell och Evan Wilson: Strategy and the sea: Essays in Honour of John B. Hattendorf. Anmäld av Gustaf Fryksén 225

Breakwater Publishing - Malmö Sjöbefälsskola 1842-1982

Jan Horck, Malmö Sjöbefälsskola 1842-1982. Anmäld av Mats Kero 217 Thomas Taro Lennerfors: Elling Ellingsen - The shipping entrepreneur. Anmäld av Eric Hallberg 222 N. A. M. Rodger, J. Ross Dancy, Benjamin Darnell och Evan Wilson: Strategy and the sea: Essays in Honour of John B. Hattendorf. Anmäld av Gustaf Fryksén 225

RELATERADE BÖCKER