Coaching : vad, varför, hur

Coaching : vad, varför, hur är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Susann Gjerde. På vår hemsida rsfoodservice.se kan du läsa boken Coaching : vad, varför, hur online.

Rsfoodservice.se Coaching : vad, varför, hur Image

Coaching kan beskrivas som en form av kommunikation vars syfte är att underlätta personlig och professionell utveckling. Denna bok ger en introduktion till ämnet coaching utifrån tre perspektiv: vad, varför och hur. Boken ger en bild av vad coaching innebär genom att beskriva vad som är kännetecknande för denna process. Saker som diskuteras är förhållnings- och tankesätt inom coaching, trender och utvecklingstendenser på fältet, samt coachingrelationen. Varför coaching är en annan viktig aspekt som tas upp i boken. I detta sammanhang diskuteras aktuell forskning, teorier och metoder inom coachingfältet, och läsaren ges en bild av målsättningen med coaching utifrån de olika faserna som ingår i en sådan process. Slutligen diskuteras hur coaching går till. Här ges läsaren en introduktion till utvalda metoder, färdigheter och åtgärder; en beskrivning som konkretiseras genom en rad exempel som är hämtade från verkliga coachingsamtal. Boken ger en grundlig och inspirerande introduktion till ämnet coaching. Den är både teoretisk och praktisk och riktar sig således till både studenter och yrkesverksamma på området. Den andra upplagan är en översättning av den norska utgåvan från 2010. Den utgår från samma kapitelstruktur som föregående upplaga, men teorier, metoder och exempel är grundligt uppdaterade utifrån aktuell forskning.Andra upplagan

INFORMATION

DIMENSIONERA: 7,94 MB

FILNAMN: Coaching : vad, varför, hur.pdf

ISBN: 9789144075778

FÖRFATTARE: Susann Gjerde

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Skidgångsträning del 1 - hur och varför | Wickström Coaching

1. Vad vill jag ha ut av coachningen? 2. Hur vet jag att jag har uppnått det? 3. Varför är detta resultat viktigt för mig? 4. Vilka förväntningar har jag på min coach och på samarbetet? Under tiden vi jobbar ihop har du mitt fulla engagemang i relationen och i din utveckling. Jag förväntar mig att du har samma engagemang.

Modellen vad-varför-hur - KänGuru

1. Vad vill jag ha ut av coachningen? 2. Hur vet jag att jag har uppnått det? 3. Varför är detta resultat viktigt för mig? 4. Vilka förväntningar har jag på min coach och på samarbetet? Under tiden vi jobbar ihop har du mitt fulla engagemang i relationen och i din utveckling. Jag förväntar mig att du har samma engagemang.

RELATERADE BÖCKER