Coaching : vad, varför, hur

Coaching : vad, varför, hur-boken skrevs 2012-08-14 av författaren Susann Gjerde. Du kan läsa Coaching : vad, varför, hur-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida rsfoodservice.se. Du hittar också andra böcker av författaren Susann Gjerde.

Rsfoodservice.se Coaching : vad, varför, hur Image

Coaching kan beskrivas som en form av kommunikation vars syfte är att underlätta personlig och professionell utveckling. Denna bok ger en introduktion till ämnet coaching utifrån tre perspektiv: vad, varför och hur. Boken ger en bild av vad coaching innebär genom att beskriva vad som är kännetecknande för denna process. Saker som diskuteras är förhållnings- och tankesätt inom coaching, trender och utvecklingstendenser på fältet, samt coachingrelationen. Varför coaching är en annan viktig aspekt som tas upp i boken. I detta sammanhang diskuteras aktuell forskning, teorier och metoder inom coachingfältet, och läsaren ges en bild av målsättningen med coaching utifrån de olika faserna som ingår i en sådan process. Slutligen diskuteras hur coaching går till. Här ges läsaren en introduktion till utvalda metoder, färdigheter och åtgärder; en beskrivning som konkretiseras genom en rad exempel som är hämtade från verkliga coachingsamtal. Boken ger en grundlig och inspirerande introduktion till ämnet coaching. Den är både teoretisk och praktisk och riktar sig således till både studenter och yrkesverksamma på området. Den andra upplagan är en översättning av den norska utgåvan från 2010. Den utgår från samma kapitelstruktur som föregående upplaga, men teorier, metoder och exempel är grundligt uppdaterade utifrån aktuell forskning.Andra upplagan

INFORMATION

DIMENSIONERA: 3,12 MB

FILNAMN: Coaching : vad, varför, hur.pdf

ISBN: 9789144075778

FÖRFATTARE: Susann Gjerde

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Coaching : vad, varför, hur: Amazon.es: Susann Gjerde ...

På Frontit arbetar vi kring delarna; människa, målbild och metod. En tydlig målbild ska förklara VAD vi ska göra och VARFÖR vi gör det. Medarbetare behöver motiveras och engageras för att på bästa sätt hitta lösningen på HUR vi ska göra för att förverkliga våra förändringsinitiativ.

Coaching och Sport Management, idrottsvetenskapligt ...

Coaching : vad, varför, hur av Gjerde, Susann: I boken visas hur coaching kan göra människor medvetna om sin egen potential och sina egna utvecklingsmöjligheter. Den visar också hur dessa kan realiseras. Vad? Här ges en introduktion till vad coaching är. Här presenteras filosofiska traditioner och teorier och boken visar hur dessa används i praktiken.

RELATERADE BÖCKER