Livet i Bokstavslandet Lärarhandledning åk 1

Livet i Bokstavslandet Lärarhandledning åk 1 är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Ulf Stark,Marika Nylund Ek,Marie Trapp,Lena Palovaara,Tarja Alatalo. På vår hemsida rsfoodservice.se kan du läsa boken Livet i Bokstavslandet Lärarhandledning åk 1 online.

Rsfoodservice.se Livet i Bokstavslandet Lärarhandledning åk 1 Image

Läsläran till tv-serien Ulf Stark har skrivit fristående läseböcker om de populära tv-figurerna i Livet i Bokstavslandet (åk 1-3). För förskoleklass finns en högläsningsbok. Därtill finns arbetsböcker och digitala produkter. Allt utprövat i klass, testat av lärargrupper och granskat av läsforskare. Läs mer Lätt att fånga intresset Här har du en hel tv-serie i tre säsonger att utgå från. Inled ett moment med ett avsnitt av tv-serien, fortsätt med en digital introduktion (finns i Digital Lärare) och läsning och låt sedan eleverna arbeta vidare själva.Förskoleklass Materialet för förskoleklass bygger på Bornholmsmodellen med uppgifter, språkövningar och lekar där eleverna tränar och stimulerar sin språkliga medvetenhet inför läsinlärningen. Här finns en Högläsningsbok Förskoleklass för gemensam läsupplevelse. Läsebok på två nivåer från åk 1 Eftersom eleverna kommer till åk 1 med stor spridning i läskunnighet, finns Livet i Bokstavslandets Läsebok på två nivåer. På så sätt får alla elever en gemensam läsupplevelse då de läser samma berättelse. Det ger också läraren möjlighet att individualisera läsundervisningen. Årskurs 1 utgår från en kombinerad metod för läsinlärning, men med betoning på ljudmetoden. Olika texttyper redan från start Läseboken innehåller också sju faktatexter som knyter an till tv-programmens och böckernas teman. Redan från start får eleverna träna sig i att läsa olika typer av texter. Detta följs sedan upp i åk 2 med berättande, poetiska, beskrivande, förklarande och instruerande texter, och i åk 3 även argumenterande texter, allt utifrån Lgr 11. Eftersom faktatexterna är lite svårare än läslärans texter, får även elever som läser med visst flyt en utmaning. Faktatexterna passar också att läsas högt för de elever som ännu inte nått så långt i sin läsutveckling. Komponenter i serien - Arbetsbok med övningar till Högläsningsbok/Läsebok - Digital Lärare med allt undervisningsmaterial digitalt - Digital Elev med interaktiva övningar - Högläsningsbok (F-klass) - Läsebok Röd (åk 1-3) med fristående berättelser om de populära tv-figurerna - Läsebok Grön (åk 1-3) med fristående berättelser om de populära tv-figurerna - Bokstavsbok - Handstilsbok Om författarna ULF STARK har skrivit läseböckerna - härliga och humoristiska berättelser om figurerna från tv-programmen. Han är en av Sveriges främsta barnboksförfattare med en lång produktion bakom sig; Klassikern Vi läser och barnböcker som Kan du vissla Johanna? och Min vän Percy, Buffalo Bill och jag. TARJA ALATALO är pedagogisk granskare för Livet i Bokstavslandet och har även skrivit lärarhandledningen till åk 1. Tarja forskar inom området läs- och skrivundervisning i grundskolans tidigare årskurser. Hennes doktorsavhandling heter Skicklig läs- och skrivundervisning i åk 1- 3: om lärares möjligheter och hinder. LENA PALOVAARA är författare till lärarhandledningen för förskoleklass. Lena är utbildad lärare för de lägre åren och arbetar i förskoleklass. MARIE TRAPP har skrivit arbetsbok och lärarhandledning för åk 2 tillsammans med Marika Nylund Ek, samt verkat som pedagogisk rådgivare för arbetsbok och lärarhandledning för åk 3. Marie är speciallärare i Släbro skola i Nyköping och välkänd för de flesta genom att hon skrivit studiehandledningen till En läsande klass. 2013 fick hon Svenska Akademiens svensklärarpris. Marie bloggar om bl.a. specialundervisning och hur alla elever kan lyckas med hjälp av bra stödstrukturer: marietrapp.blogspot.nl MARIKA NYLUND EK har skrivit arbetsbok och lärarhandling för både åk 2 och 3. Hon arbetar som förstelärare i Bryngelstorpskolan i Nyköping och har fått chansen att fördjupa sig i det som står hennes hjärta närmast: svenska, läsförståelse, språkutvecklande undervisning och IKT. Hon har bedrivit studiecirklar kring böckerna Att undervisa i läsförståelse av Barb

INFORMATION

DIMENSIONERA: 4,39 MB

FILNAMN: Livet i Bokstavslandet Lärarhandledning åk 1.pdf

ISBN: 9789147123452

FÖRFATTARE: Ulf Stark,Marika Nylund Ek,Marie Trapp,Lena Palovaara,Tarja Alatalo

LADDA NER
LÄSA ONLINE

PDF LIVET I BOKSTAVSLANDET - Startsida - UR

TARJA ALATALO är pedagogisk granskare för Livet i Bokstavslandet och har även skrivit lärarhandledningen till åk 1. Tarja forskar inom området läs- och skrivundervisning i grundskolans tidigare årskurser. Hennes doktorsavhandling heter Skicklig läs- och skrivundervisning i åk 1- 3: om lärares möjligheter och hinder.

Cirkelmodellen i berättelseskrivande, åk 2

Söker du efter "Livet i Bokstavslandet Lärarhandledning åk 1 (nedladdningsbar)" av Lena Palovaara? Du kan sluta leta. Våra experter i antikvariat hjälper dig eftersöka boken - utan extra kostnad - och den levereras direkt hem i brevlådan.

RELATERADE BÖCKER