Hälso- och sjukvårdslagen : med kommentarer

Hälso- och sjukvårdslagen : med kommentarer är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Lars-Åke Johnsson. På vår hemsida rsfoodservice.se kan du läsa boken Hälso- och sjukvårdslagen : med kommentarer online.

Rsfoodservice.se Hälso- och sjukvårdslagen : med kommentarer Image

Hälso- och sjukvårdslagen kommer nu i sin tionde upplaga. I de föregående upplagorna kommenterades 1982 års hälso- och sjukvårdslag. Denna upplaga behandlar i stället den helt nya hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), som trädde i kraft den 1 april 2017. Eftersom den nya lagen gör hänvisningar till en rad bestämmelser i bland annat patientsäkerhetslagen och patientlagen, kommenteras även dessa bestämmelser. Hälso- och sjukvårdslagen riktar sig till jurister på hälso- och sjukvårdsområdet, men också till läkare, sjuksköterskor och andra yrkesutövare i vården. Sedan länge har boken dessutom kommit till användning vid olika utbildningar inom området.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 4,45 MB

FILNAMN: Hälso- och sjukvårdslagen : med kommentarer.pdf

ISBN: 9789139115922

FÖRFATTARE: Lars-Åke Johnsson

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Hälso- och sjukvårdsavtalet - Vårdsamverkan i Västra Götaland

Hälso- och sjukvårdslagen är tydlig med att de med störst sjukvårdsbehov ska prioriteras först. Med vårdval ASIH sätts det viktiga riktmärket helt ur spel. Det vet nästan alla vid det här laget - utom Alliansen. Relaterat material ... Regler för kommentarer

Hälso- och sjukvårdslagen : med kommentarer - Lars-Åke ...

För tillstånd som gäller vid tidpunkten för ikraftträdandet och som har beslutats enligt 9 b § den upphävda hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) eller enligt 7 kap. 5 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) i dess lydelse före den 1 juli 2018, gäller vad som föreskrivs för nationell högspecialiserad vård i de nya bestämmelserna och i föreskrifter som meddelats i anslutning ...

RELATERADE BÖCKER