Professionell utveckling : inom läkaryrket

Vill du läsa Professionell utveckling : inom läkaryrket pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Sven-Olof Andersson,Karin Björkegren,Mats Foldevi,Stefan Lindgren,Stig Rödjer. Att läsa Professionell utveckling : inom läkaryrket online är nu så enkelt!

Rsfoodservice.se Professionell utveckling : inom läkaryrket Image

Vad innebär professionalism för en läkare? Sedan millennieskiftet har andra sidor av läkarens yrkesroll än de strikt naturvetenskapliga fått en allt större uppmärksamhet, och begreppet tillerkänns nu en djupare innebörd och större betydelse. En ändrad syn på patientens roll och inflytande ställer ökade krav på bemötande och kommunikation från läkarens sida. Läkaren har dessutom ofta en ledande roll och ska kunna samarbeta konstruktivt med kollegor och andra yrkesgrupper inom vården. Vidare har läkaren en rad lagar och regler att förhålla sig till och ska kunna överväga etiska frågor och fatta svåra beslut. Professionell utveckling inom läkaryrket tar fasta just på de kvalifikationer en läkare behöver ha utöver den rent medicinska kunskapen. Boken erbjuder utgångspunkter och stöd för att utveckla professionella kompetenser för både läkarstudenten och den nyutexaminerade läkaren. Den är praktiskt inriktad och innehåller en mängd verklighetsbaserade patientfall. Läs mer "Därför är boken Professionell utveckling av läkaryrket så välkommen. Det är helt enkelt dags att se på medicinen som en konst. Vilka citat man än söker uppbringa för att formulera medicinens förhållande till humaniora och naturvetenskap är det just i mötet med den Andre, mellan läkare och patient, allting börjar." - skriver Anders Jeppsson, läkare och antropolog, Lunds universitet, i Läkartidningen 2012-10-09 nummer 41. Om författarna Bokens åtta fackredaktörer har alla en lång klinisk erfarenhet och är dessutom samtliga engagerade i ämnen och kurser på läkarprogrammet som berör läkarens professionella utveckling.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 5,21 MB

FILNAMN: Professionell utveckling : inom läkaryrket.pdf

ISBN: 9789147099672

FÖRFATTARE: Sven-Olof Andersson,Karin Björkegren,Mats Foldevi,Stefan Lindgren,Stig Rödjer

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Handledning för professionell utveckling - Göran Skarman ...

Artikeln ger en kort tillbakablick på de olika uppfattningarna om läraryrket som särskilt lämpat för kvinnor och därmed också lämpligt att stämpla som ett "kall" och inte ett yrke. Även om det idag inte är många som delar dessa uppfattningar kämpar lärarna och yrket fortfarande för att få den ställning och villkor som är motiverade av läraryrkets viktiga uppgift i ...

Professionell utveckling inom läkaryrket - Liber

Läraryrket är komplext och inrymmer många olika kunskapsområden. Fokus ligger på olika rationaliteter beroende på med vilka elever man arbetar. Det talas om att läraryrket saknar en gemensam kunskapsbas, vilket är ett kriterium för ett professionellt yrke (Colnerud & Granström 2002:15f, Freidson 2001, Strömberg 1994:10f).

RELATERADE BÖCKER