Ett delat rum : agonistisk feminism och folklig mobilisering - exemplet kvinnofolkhögskolan

Ett delat rum : agonistisk feminism och folklig mobilisering - exemplet kvinnofolkhögskolan är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Berit Larsson. På vår hemsida rsfoodservice.se kan du läsa boken Ett delat rum : agonistisk feminism och folklig mobilisering - exemplet kvinnofolkhögskolan online.

Rsfoodservice.se Ett delat rum : agonistisk feminism och folklig mobilisering - exemplet kvinnofolkhögskolan Image

Det personliga är politiskt, men all politik bygger på att det mest person liga, vår identitet, inte låter sig inordnas i fasta kategorier. Demo kratisk politik har skillnader och antagonismer som en av sina grund förutsättningar. Om kvinnor skall förfoga över "ett eget rum" bör detta rum inte baseras på den förenklade kategorin "kvinna" - skillnaderna mellan kvinnor kan inte underordnas en universell feministisk agenda, utan måste ständigt under sökas och förhandlas. I Ett delat rum diskuterar Berit Larsson folkbildning, demokrati, identitet och människors till träde till offentligheten. Med hjälp av bland annat Hannah Arendts humanistiska filosofi vill hon förespråka en radikal syn på bildning som värnar om den politiska männi skan. Kvinnofolkhögskolan i Göte borg, grundad 1985 "för, av och med kvinnor", är den folkbildningspraktik där hon hämtat sina exempel. Berit Larsson, f. 1944, är genusforskare vid Göteborgs universitet och lärare vid Kvinno folkhögskolan. Ett delat rum är en omarbetning av hennes avhandling Agonistisk feminism och folklig mobilisering (2009). Bland hennes andra publikationer märks Ljus och upplysning äfven för qvinnan. Kvinnors medborgarbildning i den svenska folkhögskolan 1868--1918 (1997).

INFORMATION

DIMENSIONERA: 4,74 MB

FILNAMN: Ett delat rum : agonistisk feminism och folklig mobilisering - exemplet kvinnofolkhögskolan.pdf

ISBN: 9789170610813

FÖRFATTARE: Berit Larsson

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Makadam 2014 katalog by Makadam - Issuu

Larsson Berit, Agonistisk feminism och folklig mobilisering. Doktorsavhandling, Göteborgs universitet, Göteborg/ Stockholm: Makadam förlag, 2009. Larsson Berit, Ett delat rum. Agonistisk feminism och folklig mobilisering - exemplet Kvinnofolkhögskolan, Göteborg/Stockholm: Makadam förlag, 2010.

Grith Fjeldmose | Facebook

Berit (2009): Ett delat rum - agonistisk feminism och folklig mobilisering. LeGuin, Ursula (1969): Mörkrets vänstra hand. Lessing, Doris (1962): Den femte sanningen.

RELATERADE BÖCKER