Den visuella texten - Multimodal analys i praktiken

Vill du läsa Den visuella texten - Multimodal analys i praktiken pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Anders Björkvall. Att läsa Den visuella texten - Multimodal analys i praktiken online är nu så enkelt!

Rsfoodservice.se Den visuella texten - Multimodal analys i praktiken Image

I dag kräver tolkning och skapande av text inte bara att man kan läsa och skriva. Textens layout är viktig för dess betydelse, och många texter innehåller bilder. Inom skolan framhåller man behovet av utvidgade textbegrepp, och i andra sammanhang säger man att texter är multimodala, det vill säga att de skapar betydelse genom mer än skrift. Den visuella texten introducerar en sådan utvidgad syn på texter. I boken presenteras en modell för analys av visuella texter, alltså texter som innefattar både skrift och bilder. Eftersom modellen bygger på australisk och brittisk forskning, är ett av bokens syften att presentera svenska termer och begrepp. Boken innehåller många exempel från reklam och andra massmedietexter, läroböcker, tecknade serier och olika vardagstexter.Boken riktar sig till språk- och kommunikationsstudenter vid högskolor och universitet och till lärarstuderande. Också forskare, studenter som skriver uppsats och lärare har nytta av bokens svenska terminologi för multimodal analys av text.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 9,10 MB

FILNAMN: Den visuella texten - Multimodal analys i praktiken.pdf

ISBN: 9789144132747

FÖRFATTARE: Anders Björkvall

LADDA NER
LÄSA ONLINE

PDF Den$typiska$krönikan$ - uu.diva-portal.org

Navigera i den digitala samtiden: en antologi om den nya lärarrollen. Stockholm: Lärarförlaget (urval, ca 80 s.) Selander, Staffan & Kress, Gunther R. (2017). Design för lärande: ett multimodalt perspektiv. Andra upplagan Lund: Studentlitteratur (urval, ca 85 s.) Övrigt . Relevant och aktuellt lärandematerial kan tillkomma.

Den visuella texten (40070-02) | Studentlitteratur

Hans bok Den visuella texten - multimodal analys i praktiken (2009) har som syfte att presentera termer, begrepp och analyskategorier som kan användas "[...] dels för att analysera visuella element, med betoning på bilder, multimodala texter, dels för att visa på mer sammanhållna tolkningar av sådana texter." (2009:9).

RELATERADE BÖCKER