Digitala modeller

Digitala modeller är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Jenny Attemark-Gillgren. På vår hemsida rsfoodservice.se kan du läsa boken Digitala modeller online.

Rsfoodservice.se Digitala modeller Image

Modeller är vanliga både på museer och inom universitetet. På ett museum är en modell ofta en förminskad version av ett objekt, och inom vetenskapen representerar en modell en uppsättning entiteter med vissa egenskaper. Modeller skapar översikt; de balanserar mellan enkelhet och komplexitet där avvägningar mellan förklarande och förutsägande modeller är av vikt. I den här boken används modellbegreppet i flera betydelser: som framställningssätt, som avbildning, som förenkling och som vetenskaplig metod. Boken utgår från ett forskningsprojekt som på olika sätt digitaliserat tre teknikhistoriska samlingar på Tekniska museet i syfte att undersöka digitaliseringens möjligheter och effekter.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 10,85 MB

FILNAMN: Digitala modeller.pdf

ISBN: 9789198504521

FÖRFATTARE: Jenny Attemark-Gillgren

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Digitala modeller - Jenny Attemark-Gillgren - inbunden ...

Digitala modeller är ett tvärvetenskapligt forskningssamarbete mellan Tekniska museet och Umeå universitet. Genom olika digitala metoder och tillvägagångssätt för att digitalisera undersöker projektet hur kultur- och teknikarv kan presenteras och beforskas på nya sätt.

Digitala modeller av medeltida kyrkorum - Bokmässan

Med modell avses att man skapar en digital objektsbaserad modell, där objekt i modellen representerar objekt i verkligheten, tex en vägg, en bropelare eller en vägbana. Objekten kan förses med både geometrier och andra egenskaper, och på det sättet kan informationen användas till många ändamål och av många aktörer.

RELATERADE BÖCKER