Digitala modeller

Digitala modeller-boken skrevs 2020-02-04 av författaren Jenny Attemark-Gillgren. Du kan läsa Digitala modeller-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida rsfoodservice.se. Du hittar också andra böcker av författaren Jenny Attemark-Gillgren.

Rsfoodservice.se Digitala modeller Image

Modeller är vanliga både på museer och inom universitetet. På ett museum är en modell ofta en förminskad version av ett objekt, och inom vetenskapen representerar en modell en uppsättning entiteter med vissa egenskaper. Modeller skapar översikt; de balanserar mellan enkelhet och komplexitet där avvägningar mellan förklarande och förutsägande modeller är av vikt. I den här boken används modellbegreppet i flera betydelser: som framställningssätt, som avbildning, som förenkling och som vetenskaplig metod. Boken utgår från ett forskningsprojekt som på olika sätt digitaliserat tre teknikhistoriska samlingar på Tekniska museet i syfte att undersöka digitaliseringens möjligheter och effekter.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 4,91 MB

FILNAMN: Digitala modeller.pdf

ISBN: 9789198504521

FÖRFATTARE: Jenny Attemark-Gillgren

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Vad är BIM? - BIM Alliance - BIM Alliance

Daedalus 1931-2017 Dædalus är en årsbok som alltsedan 1931 har publicerats av Tekniska museet.Fram till 2015 har 82 årgångar givits ut. Dædalus tillkom i början av 1930-talet som en sorts länk mellan museet och teknikhistoriskt intresserade personer som bland annat bidrog med donationer till museets samlingar och/eller dess drift.

Digitala modeller - läromedel till lektion i teknik åk 7,8,9

I forskningsprojektet Digitala modeller har vi skapat digitala kopior av delar ur Tekniska museets samlingar. I utställningen Digitala modeller presenterar vi resultatet från forskningen på ett lättförståeligt och lekfullt sätt.

RELATERADE BÖCKER