Digitala modeller

Digitala modeller är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Jenny Attemark-Gillgren. På vår hemsida rsfoodservice.se kan du läsa boken Digitala modeller online.

Rsfoodservice.se Digitala modeller Image

Modeller är vanliga både på museer och inom universitetet. På ett museum är en modell ofta en förminskad version av ett objekt, och inom vetenskapen representerar en modell en uppsättning entiteter med vissa egenskaper. Modeller skapar översikt; de balanserar mellan enkelhet och komplexitet där avvägningar mellan förklarande och förutsägande modeller är av vikt. I den här boken används modellbegreppet i flera betydelser: som framställningssätt, som avbildning, som förenkling och som vetenskaplig metod. Boken utgår från ett forskningsprojekt som på olika sätt digitaliserat tre teknikhistoriska samlingar på Tekniska museet i syfte att undersöka digitaliseringens möjligheter och effekter.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 1,74 MB

FILNAMN: Digitala modeller.pdf

ISBN: 9789198504521

FÖRFATTARE: Jenny Attemark-Gillgren

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Digital Förvaltning | Digital mognad

Fysiska och digitala modeller i teknik. september 5, 2018. Material: Lego el annat byggmaterial. Rutat papper. Blyertspenna. Färgpennor. Dator/padda med ritprogram, t ex google teckningar el liknande. Dela in eleverna två och två, eller mindre grupper.

Modell Digital

Digitalt kulturarv - workshop om Samlingarna & forskningen. Den 17 maj anordnas inom ramarna för Digitala modeller en workshop på Tekniska museet om de projekt som fick anslag inom satsningen Samlingarna & forskningen 2015-2016.

RELATERADE BÖCKER