Traktorernas intåg. Teknik, produktion och marknadsföring i Sverige under introduktionstiden 1905-1930 : Teknik, produktion och marknadsföring i Sverige under introduktionstiden 1905-1930

Traktorernas intåg. Teknik, produktion och marknadsföring i Sverige under introduktionstiden 1905-1930 : Teknik, produktion och marknadsföring i Sverige under introduktionstiden 1905-1930 är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Per Thunström. På vår hemsida rsfoodservice.se kan du läsa boken Traktorernas intåg. Teknik, produktion och marknadsföring i Sverige under introduktionstiden 1905-1930 : Teknik, produktion och marknadsföring i Sverige under introduktionstiden 1905-1930 online.

Rsfoodservice.se Traktorernas intåg. Teknik, produktion och marknadsföring i Sverige under introduktionstiden 1905-1930 : Teknik, produktion och marknadsföring i Sverige under introduktionstiden 1905-1930 Image

Hur det gick till under den tid då jordbrukstraktorn introducerades i Sverige? I denna licentiatavhandling undersöks detta under introduktionsperioden 1905-30. Här kartläggs den tekniska utvecklingen under denna tid för alla de traktorer och motorplogar som då fanns på den svenska marknaden. Frågan ställs om det uppstod en särskild svensk utveckling, som var skild från den som fanns på de traktorer som importerades. En annan fråga som studerats är hur produktion och marknadsföring påverkade utvecklingen under detta kvartssekel. Här behandlas också de svenska motorplogarnas försvinnande, liksom hur marknaden breddades med de nya och billigare traktorkonstruktionerna som snabbt blev dominerande under detta decennium. Den tredje fråga som undersökts är aktörerna och deras nätverk - hur de främjat utvecklingen mot det motoriserade jordbruket

INFORMATION

DIMENSIONERA: 2,65 MB

FILNAMN: Traktorernas intåg. Teknik, produktion och marknadsföring i Sverige under introduktionstiden 1905-1930 : Teknik, produktion och marknadsföring i Sverige under introduktionstiden 1905-1930.pdf

ISBN: 9789188567048

FÖRFATTARE: Per Thunström

LADDA NER
LÄSA ONLINE

201702natverk-slar-larm-om-desperat-situation-bland ...

Traktorernas intåg Teknik, produktion och marknadsföring i Sverige under introduktionstiden 1905-1930. Hur det gick till under den tid då jordbrukstraktorn introducerades i Sverige? I denna licentiatavhandling undersöks detta under introduktionsperioden 1905-30. Här kartläggs den tekniska utvecklingen under denna tid för alla de ...

Forskning om traktorer | Hjelmarebygdens ...

Så introducerades traktorn i det svenska lantbruket: [rec. av:] Per Thunström, Traktorernas intåg: Teknik, produktion och marknadsföring i Sverige under introduktionstiden 1905-1930 (2017) Part of Historisk Tidskrift (S), p. 327-333, 2018. To DiVA

RELATERADE BÖCKER