Leda lärande i team : hur skolchefer, skolledare och lärare kan förbättra elevers resultat

Leda lärande i team : hur skolchefer, skolledare och lärare kan förbättra elevers resultat-boken skrevs 2017-08-04 av författaren Richard Dufour,Robert J Marzano. Du kan läsa Leda lärande i team : hur skolchefer, skolledare och lärare kan förbättra elevers resultat-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida rsfoodservice.se. Du hittar också andra böcker av författaren Richard Dufour,Robert J Marzano.

Rsfoodservice.se Leda lärande i team : hur skolchefer, skolledare och lärare kan förbättra elevers resultat Image

Hur kan elevers resultat förbättras? Hur skapar man den bästa miljön för god undervisning, lärande och ledarskap? Hur fostras effektivt ledarskap som främjar förbättring på kommun-, skol- och klassrumsnivå? Ingen enskild person har alla kunskaper, förmågor och talanger som krävs för att leda kommunens skolor, förbättra en skola eller svara mot alla enskilda elevers behov. Leda lärande i team handlar om hur skolchefer, skolledare och lärare kan bemöta skolans utmaningar och gynna elevers lärande genom att bygga professionella gemenskaper för lärande och skapa samarbetande kulturer.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 4,36 MB

FILNAMN: Leda lärande i team : hur skolchefer, skolledare och lärare kan förbättra elevers resultat.pdf

ISBN: 9789144117003

FÖRFATTARE: Richard Dufour,Robert J Marzano

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Leda lärande i team : hur skolchefer, skolledare och ...

Leda lärande i team : hur skolchefer, skolledare och lärare kan förbättra elevers resultat ... Det handlar om att leda en pedagogisk verksamhet mot skolans uppdrag i styrdokumenten. I den här boken får du veta hur detta kan se ut och vad du som skolledare behöver göra för att lyckas.

Riktade stödinsatser för nyanländas lärande - Skolverket

Hur kan elevers resultat förbättras? Hur skapar man den bästa miljön för god undervisning, lärande och ledarskap? Hur fostras effektivt ledarskap som främjar förbättring på kommun-, skol- och klassrumsnivå? Ingen enskild person har alla kunskaper, förmågor och talanger som krävs för att leda komm...

RELATERADE BÖCKER