Statens stöd till trossamfund i ett mångreligiöst Sverige. SOU 2018:18

Statens stöd till trossamfund i ett mångreligiöst Sverige. SOU 2018:18-boken skrevs 2018-03-19 av författaren Kulturdepartementet. Du kan läsa Statens stöd till trossamfund i ett mångreligiöst Sverige. SOU 2018:18-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida rsfoodservice.se. Du hittar också andra böcker av författaren Kulturdepartementet.

Rsfoodservice.se Statens stöd till trossamfund i ett mångreligiöst Sverige. SOU 2018:18 Image

Utredningens sammantagna bedömning är att det statliga stödet har stor betydelse för trossamfunden. Om stödet skulle minska eller avvecklas, i synnerhet avgiftshjälpen, skulle det få stora konsekvenser för trossamfundens verksamhet. Det skulle framför allt sätta trossamfunden i sämre ställning i förhållande till Svenska kyrkan. Trossamfundsstödet bidrar, menar man, till att alla människor i Sverige ges relativt sett lika möjligheter att utöva sin religion och därmed att åtnjuta sin religionsfrihet. Ett ytterligare stödmotiv är den samhällsnytta som trossamfundens verksamhet ger. Trossamfunden fyller en viktig funktion för många människors välbefinnande, bl.a. genom att möta människors existentiella behov. Det gäller i synnerhet vid särskilda tillfällen i livet såsom vigslar och begravningar, men också vid kriser och olyckor. Trossamfunden bidrar även till samhällsnyttan genom sina kulturella och sociala verksamheter. Utredningen anser vidare att det ska framgå av målsättningen att det statliga stödet ska bidra till att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som samhället vilar på. Ur religionsfrihetssynpunkt är det av särskild vikt att värna om trossamfundens oberoende och det finns därför anledning till att bidraget även fortsättningsvis till stor del bör fördelas som ett organisationsbidrag. Däremot ger organisationsbidrag myndigheten sämre förutsättningar att följa upp och försäkra sig om att statliga medel verkligen går till det som de är avsedda för. Därför anser utredningen att andelen av stödet som fördelas som verksamhetsbidrag och projektbidrag bör öka i förhållande till dagens nivåer. Särskild utredare: Ulf Bjereld

INFORMATION

DIMENSIONERA: 1,57 MB

FILNAMN: Statens stöd till trossamfund i ett mångreligiöst Sverige. SOU 2018:18.pdf

ISBN: 9789138247716

FÖRFATTARE: Kulturdepartementet

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Utredningen om översyn av statens stöd till trossamfund ...

presenterat utredningen "Statens stöd till trossamfund i ett mångreligiöst Sverige, SOU 2018:18, som föreslår ett förtydligat demokratikriterium för att erhålla statligt samfundsstöd. Föreslagit införandet av skärpta krav på demokratisk värdegrund för trossamfund som erhåller statligt stöd i enlighet med förslagen i utredningen

Religionsliv - Myndigheten för stöd till trossamfund

Statens stöd till trossamfund i ett mångreligiöst Sverige - Utredningen om översyn av statens stöd till trossamfund SOU 2018:18. 14 myndigheten för stöd till trossamfund • årsbok 2018 ten slopas. Alla stödberättigade trossamfund ska ha varit

RELATERADE BÖCKER