Komparativ politik : tio politiska system

Vill du läsa Komparativ politik : tio politiska system pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Thomas Denk,Carsten Anckar. Att läsa Komparativ politik : tio politiska system online är nu så enkelt!

Rsfoodservice.se Komparativ politik : tio politiska system Image

Hur fungerar politiska system? Hur är de utformade och hur skiljer de sig åt länder emellan? I denna bok beskrivs hur politiska system är uppbyggda i tio länder: Storbritannien, Frankrike, Tyskland, USA, Brasilien, Indien, Kenya, Ryssland, Kina och Iran. För varje land presenteras den politiska historien, regeringsform, statsform, partisystem och partier, valsystem och val, vilket möjliggör och underlättar jämförelser. Texterna beskriver också den politiska utvecklingen och pågående förändringar. I denna andra upplaga har samtliga kapitel uppdaterats och tre nyskrivna kapitel har tillkommit: ett om Kenya, ett om komparativa studier och ett avslutande kapitel som placerar de politiska regimerna som presenterats i ett globalt sammanhang. I boken tillämpas de begrepp och modeller för politiska system som presenteras i Komparativ politik: Institutioner och beteende (Studentlitteratur 2013). Tillsammans ger dessa böcker studenten en fördjupad förståelse för komparativ politik utifrån empiriska och teoretiska perspektiv. Boken riktar sig till studenter i statsvetenskap och andra ämnen där en förståelse för politiska system har en central roll.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 4,93 MB

FILNAMN: Komparativ politik : tio politiska system.pdf

ISBN: 9789144120751

FÖRFATTARE: Thomas Denk,Carsten Anckar

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Komparativ politik : nio politiska system - Carsten Anckar ...

Komparativ politik: Tio politiska system (Lund: Studentlitteratur, 2:a uppl., 2018). (Samförfattat med Ali Abdelzadeh) »The Stateless and Why Some Gain and Others Not: The Case of Iranian Kurdistan», i Serhun Al & Emel Elif Tugdar (red.)

Komparativ politik : Nio politiska system - DIVA

Politiskt system. Brittisk politik domineras sedan länge av två partier, Konservativa partiet och det socialdemokratiska Labour. Sedan maj 2015 har Storbritannien en konservativ regering. Överhuset var länge landets högsta rättsliga instans, men sedan 2009 har Storbritannien en högsta domstol.

RELATERADE BÖCKER